Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             25 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 A CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN GDP PER CAPITA AND PERSONAL AUTONOMY AND INDIVIDUAL RIGHTS: A LOOK AT THE EUROPEAN UNION Mesude DALAN
2008
8 2 p. 897-913
artikel
2 AKADEMİK KARİYER GELİŞİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA = A STUDY ON THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ACADEMIC CAREER DEVELOPMENT Mehmet AKSARAYLI
2008
8 2 p. 755-769
artikel
3 ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN TATMİN VE DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNE ETKİSİ: NİĞDE İLİNDEKİ SÜPERMARKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA = THE EFFECT OF PERCEIVED SERVICE QUALITY ON SATISFACTION AND BEHAVIOURAL INTENTIONS: AN EMPIRICAL STUDY ON SUPERMARKETS IN NIGDE Esen Gürbüz
2008
8 2 p. 785-812
artikel
4 ÇALIŞANLARIN SOSYAL SORUMLULUK BOYUTLARINA İLİŞKİN ALGILAMALARI: İLAÇ SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA = EMPLOYEE PERCEPTIONS ABOUT SOCIAL RESPONSIBILITY DIMENSIONS: A COMPERATIVE STUDY IN MEDICINE SECTOR Şule ÇERİK
2008
8 2 p. 587-604
artikel
5 DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE’DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR = SME EXCHANGES IN THE WORLD AND PRACTICES TOWARDS THE CONSTITUTION OF THE SME EXCHANGE IN TÜRKİYE Sevinç GÜLER
2008
8 2 p. 519-540
artikel
6 GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ (1992-2004) = THE ANALYSIS OF EFFICIENCY AND TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL SECTORS OF TURKEY AND TRANSITION ECONOMIES, (1992-2004) M. Ali AVCI
2008
8 2 p. 843-860
artikel
7 GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ’DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA = BURNOUT SYNDROME: AN IMPORTANT PROBLEM TODAY, AND A RESEARCH STUDY CONDUCTED IN DENIZLI Esin BARUTÇU
2008
8 2 p. 541-561
artikel
8 HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA = CUSTOMER SATISFACTION IN THE MARKETING OF SERVICES AND ITS APPLICATION Nihan ÖZGÜVEN
2008
8 2 p. 651-682
artikel
9 İŞİ VE AİLESİ ARASINDAKİ KADIN: TEKSTİL VE BİLGİ İŞLEM GİRİŞİMCİLERİNİN ÇATIŞMASINA GETİRDİKLERİ ÇÖZÜM STRATEJİLERİ = WOMEN BETWEEN WORK AND FAMILY: WORK-FAMILY CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES OF FEMALE ENTREPRENEURS IN THE TEXTILE AND IT INDUSTRIES Dilek Zamantılı NAYIR
2008
8 2 p. 631-650
artikel
10 IMPORTANCE AND EFFECT OF EMPOWERMENT IN HOTEL ENTERPRISES: A STUDY ABOUT CONSUMERS’ BUYING BEHAVIOR PATTERNS AND THEIR DEMOGRAPHIC AND SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS Tülay GÜZEL
2008
8 2 p. 419-436
artikel
11 KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FONKSİYONEL ANA BİLEŞENLER ANALİZİ VE GSYİH VERİLERİNİN İNCELENMESİ = FUNCTIONAL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS: INVESTIGATION OF GDP DATA İstem Köymen KESER
2008
8 2 p. 915-928
artikel
12 KAYAK MERKEZLERİNDEKİ SPOR TURİSTLERİNİN HİZMET KALİTESİ ALGILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER = VARIABLES AFFECTING SPORT TOURISTS’ SERVICE QUALITY PERCEPTIONS IN SKI RESORTS R.Timuçin GENÇER
2008
8 2 p. 437-450
artikel
13 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ VE ÇEŞME İLÇESİNDE YER ALAN TURİZM BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ = FOOD SAFETY IN ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS AND THE EVALUATION OF HACCP ON THE LICENCED ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN CESME Adnan TÜRKSOY
2008
8 2 p. 605-629
artikel
14 LİDERLİK YAKLAŞIMLARINDA YENİ PERSPEKTİFLER: POZİTİF VE OTANTİK LİDERLİK = NEW PERSPECTIVES IN LEADERSHIP APPROACHES: POSITIVE AND AUTHENTIC LEADERSHIP Jülide KESKEN
2008
8 2 p. 729-754
artikel
15 LOGISTICAL PERFORMANCE IN THE FRENCH FOOD RETAILING INDUSTRY: TOWARDS A NEW TRADE-OFF BETWEEN COST AND SERVICE QUALITY? Gilles PACHÉ
2008
8 2 p. 401-417
artikel
16 PAZAR RİSK MODELİ: BİR RİSKE MARUZ DEĞER VE STRES TESTİ UYGULAMASI = MARKET RISK MODELING: AN APPLICATION OF VALUE AT RISK AND STRESS TESTS G. Cenk AKKAYA
2008
8 2 p. 813-821
artikel
17 ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN VE İMALAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA = THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT A RESEARCH APPLIED ON EMPLOYEES OF MANUFACTURING SECTOR ON ORGANIZED INDUSTRY REGION OF MANISA Nesrin ADA
2008
8 2 p. 487-518
artikel
18 SEYİRCİLERİN PROFESYONEL FUTBOL MÜSABAKALARINA KATILIM KARARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME = AN INVESTIGATION ON VARIABLES AFFECTING THE SPECTATOR DECISION TO ATTEND PROFESSIONAL SOCCER GAMES IN TURKEY R.Timuçin GENÇER
2008
8 2 p. 771-783
artikel
19 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GELECEK YÖNELİMLİ LİDER PERFORMANS PROFİLİ: İSTATİSTİKSEL BİR YAKLAŞIM = FUTURE-ORIENTED PERFORMANCE PROFILES OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS: A STATISTICAL APPROACH Nezih Metin ÖZMUTAF
2008
8 2 p. 563-585
artikel
20 STRATEJİK DÜŞÜNMEDEKİ KESKİN VİRAJ YA DA SOYUT VARLIKLARIN ZAFERİ: STRATEJİ HARİTALARI = THE HAIRPIN BEND OF STRATEGIC THOUGHT OR VICTORY OF INTANGIBLE ASSETS: STRATEGY MAPS Tamer KEÇECİOĞLU
2008
8 2 p. 469-485
artikel
21 TARHİYAT ÖNCESİ VE TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA SÜREÇLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE UZLAŞMA KOMİSYONLARININ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ = GAINING ACCOUNTING PROCEDURES TO THE PRE AND POST TAXATION AGREEMENT PROCESSES AND EVALUATION OF THE RECONCILIATION COMITEE ACTIVITIES Ayşe Necef YERELİ
2008
8 2 p. 823-842
artikel
22 TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ İLE DEMOGRAFİK VE SOSYO KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA = A STUDY ABOUT CONSUMERS’ BUYING BEHAVIOR PATTERNS AND THEIR DEMOGRAPHIC AND SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS Turhan ERKMEN
2008
8 2 p. 683-727
artikel
23 TÜRK DIŞ TİCARETİNİN ALTERNATİF MODELLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (1982-2000) = EVALUATION OF TURKEY’S FOREIGN TRADE IN TERMS OF ALTERNATIVE TRADE MODELS (1982-2000) Pınar Narin EMİRHAN
2008
8 2 p. 861-875
artikel
24 TÜRKİYE’DE KENTLERDE DOĞURGANLIK HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: PATH ANALİZİ YAKLAŞIMI = THE AFFECTING FACTORS OF CITIY FERTILITY RATES IN TURKEY: A PATH ANALYSIS APPROACH Ertuğrul Deliktaş
2008
8 2 p. 877-895
artikel
25 YÖNETİMİN İRRASYONEL YÜZÜ: ÖRGÜTSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI VE ANALİZİ = THE IRRATIONAL SIDE OF MANAGEMENT: ORGANIZATONAL DYSFUNCTION AND ANALYSIS Julide KESKEN
2008
8 2 p. 451-468
artikel
                             25 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland