Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             18 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 ADALETE VERİLEN DEĞERİN ADALET ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SORGULANMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA = AN INQUIRY ABOUT THE EFFECT OF JUSTICE VALUE ON JUSTICE PERCEPTION Ömür N. T. ÖZMEN
2007
7 1 p. 17-33
artikel
2 BİR BİLİMSEL MAKALENİN OLUŞTURULMA SÜRECİNDE KISITLAR TEORİSİ: FRT (GELECEKTEKİ GERÇEKLER AĞACI) UYGULAMASI = THE THEORY OF CONSTRAINTS USED FOR PREPARATION PROCESS OF A SCIENTIFIC PAPER : FRT (FUTURE REALITY TREE) APPLICATION Gökçe Baysal Kıncal
2007
7 1 p. 365-377
artikel
3 BİR KAMU MALI OLARAK SOSYAL SERMAYE VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ = SOCIAL CAPITAL AS A PUBLIC GOOD AND ITS RELATIONSHIP WITH POVERTY Asuman Altay
2007
7 1 p. 337-362
artikel
4 BÖLGESEL KALKINMA VE GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTELER = REGIONAL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES Murat ÇETİN
2007
7 1 p. 217-238
artikel
5 GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ = THE ROLE OF PACKAGING IN THE PURCHASING DECISION OF FOOD PRODUCTS Füsun GÖKALP
2007
7 1 p. 79-97
artikel
6 GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE’NİN BATI AVRUPA’YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ = SECTORAL ANALYSES OF TURKISH EXPORT TO THE WEST EUROPE AFTER CUSTOM UNION Emine BİLGİLİ
2007
7 1 p. 239-250
artikel
7 HİZMET SEKTÖRÜNDE İLİŞKİ PAZARLAMASI: BUTİK OTELLER VE 5 YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA = RELATIONSHIP MARKETING IN SERVICE INDUSTRY: A COMPARATIVE RESEARCH UPON BOUTIQUE HOTELS AND FIVE STAR HOTELS Başak KARAKAŞ
2007
7 1 p. 3-18
artikel
8 İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VE İLKÖĞRETİMDEKİ ÖNEMİ = HUMAN RIGHTS EDUCATION AND IMPORTANCE IN SCHOOLS R. Bahar ÜSTE
2007
7 1 p. 295-310
artikel
9 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİ BAŞARISIZLIĞA YOL AÇAN ETMENLER = FACTORS LEADING TO FINANCIAL FAILURES IN ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS Adnan TÜRKSOY
2007
7 1 p. 99-115
artikel
10 ÖRGÜT, BİREY, GRUP BAĞLAMINDA YENİLİK ve YARATICILIK TARTIŞMALARI = INNOVATION AND CREATIVITY DISCUSSIONS IN ORGANIZATION, INDIVIDUAL AND GROUP CONTEXT Hakkı Okan YELOĞLU
2007
7 1 p. 133-152
artikel
11 SOSYAL PAZARLAMA: ENGELLER VE ÖNERİLER = SOCIAL MARKETING: BARRIERS AND SUGGESTIONS Gül BAYRAKTAROĞLU
2007
7 1 p. 117-132
artikel
12 TAVUKÇULUK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE DURUMU = THE PLACE AND SITUATION OF POULTRY INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY Ş. Sertaç ÇAKI
2007
7 1 p. 153-189
artikel
13 THE REVERSAL OF POLITICAL LIBERALIZATION IN EGYPT Müge AKNUR
2007
7 1 p. 311-333
artikel
14 TÜKETİCİLERE YÖNELİK SATIŞ GELİŞTİRMENİN ARTAN ÖNEMİ, UYGULANABİLİRLİĞİ VE İZLENECEK STRATEJİLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ = INCREASING IMPORTANCE OF CUSTOMER-ORIENTED SALES PROMOTION, ITS APPLICABILITY AND EVALUATION OF THE STRATEGIES FROM FIRMS’ POINT OF VIEW Ali GÜLÇUBUK
2007
7 1 p. 57-77
artikel
15 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SERMAYE AKIMLARINDAKİ GERİ DÖNÜŞLER VE ANİ DURMALAR = REVERSALS AND SUDDEN STOPS OF CAPITAL FLOWS IN THE TURKISH ECONOMY Cemil VARLIK
2007
7 1 p. 193-216
artikel
16 TÜRKİYE KİMYA SANAYİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERİ, RUSYA FEDERASYONU, UKRAYNA VE ÇİN = STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF INTRA-INDUSTRY TRADE OF TURKEY’S CHEMICAL INDUSTRY: MEMBER AND CANDIDATE COUNTRIES OF EU, RUSSIAN FEDERATION, UKRAINE AND CHINA Ayten Ayşen KAYA
2007
7 1 p. 251-291
artikel
17 TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİNE GİRİŞ SÜRECİNİN CRD YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ = EVALUATING TURKEY’S MEMBERSHIP PROCESS BY USING CRD METHOD Aynur İNCEKIRIK
2007
7 1 p. 379-387
artikel
18 ULUSLARARASI PAZARLARDA TÜRK MARİNALARININ ÇEKİCİLİĞİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ = THE ATTRACTIVENESS AND MARKETING STRATEGIES OF TURKISH MARINAS IN THE INTERNATIONAL MARKETS Engin Deniz ERİŞ
2007
7 1 p. 37-55
artikel
                             18 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland