Digital Library
Close Browse articles from a journal
                            Journal description Egyptian journal of biological pest control
 
  Egyptian journal of biological pest control
 
 
Title: Egyptian journal of biological pest control
Annotation: Verschijnt 1x per 3 maanden
Later uitgave: Heidelberg : Springer
Gedrukte versie: Egyptian journal of biological pest control = ISSN 1110-1768
Start tijdschrift niet vastgesteld
Exemplaar met signatuur: e-Depot Springer. - AANWEZIG: Jrg. 28 (2018)– - mogelijk incompleet
Subject: tijdschriften
biologische bestrijding
Landbouw, visvangst, veeteelt
Publisher: Cairo : Egyptian Society for Biological Control of Pests
Heidelberg : Springer
Number: 1 of 1
 

 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands