Digital Library
Close Browse articles from a journal
                            Journal description Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte
 
  Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte
 
 
Title: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte
Annotation: Verschijnt 1× per 3 maanden
Exemplaar met signatuur: e-Depot Springer. - AANWEZIG: Jrg. 90, afl. 1 (mrt. 2016)– - mogelijk incompleet
Subject: Geestesgeschiedenis
Literatuurwetenschap
tijdschriften
literatuurwetenschap
humaniora
15.50 algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
17.70 algemene literatuurwetenschap: algemeen
18.09 Duitse letterkunde
Zuivere wetenschappen, geschiedenis der wetenschappen
Publisher: Halle (Saale) : Niemeyer
Stuttgart : J.B. Metzler Vverlag
Number: 1 of 1
 

 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands