Digital Library
Close Browse articles from a journal
                            Journal description City, territory and architecture
 
  City, territory and architecture
 
 
Title: City, territory and architecture
Annotation: Verschijnt onregelmatig
Start tijdschrift niet vastgesteld
Exemplaar met signatuur: e-Depot Springer. - AANWEZIG: mogelijk incompleet
Subject: tijdschriften
ruimtelijke ordening
74.73 stads- en dorpsvernieuwing
Stedenbouw, architectuur, kunst, fotografie, film, radio, televisie
Publisher: Berlin : Springer
Number: 1 of 1
 

 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands