Digital Library
Close Browse articles from a journal
                            Journal description Revista Brasileira de ciências do esporte
 
  Revista Brasileira de ciências do esporte
 
 
Title: Revista Brasileira de ciências do esporte
Annotation: Verschijnt 1x per 3 maanden
Uitg. later: [Rio de Janeiro] : Elsevier Editora Ltda
Gedrukte versie: Revista Brasileira de ciências do esporte = ISSN 0101-3289
Varianttitel: RBCE
Exemplaar met signatuur: e-Depot Elsevier. - AANWEZIG: Jrg. 36, afl. 3 (jul. 2014)– - mogelijk incompleet
Subject: tijdschriften
sport
Ontspanning, spel, sport
Publisher: [Curitiba] : Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
[Rio de Janeiro] : Elsevier Editora Ltda
Number: 1 of 1
 

 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands