Digital Library
Close Browse articles from a journal
                            Journal description Patient counselling and health education
 
  Patient counselling and health education
 
 
Title: Patient counselling and health education
Annotation: Verscheen driemaandelijks
Voortgezet als: Patient education and counseling = ISSN 1873-5134
Exemplaar met signatuur: e-Depot Elsevier. - AANWEZIG: Jrg. 1, afl. 1 (1978)–jrg. 4, afl. 4 (1983) - mogelijk incompleet
Subject: Patiënten
Begeleiding
Patiëntenvoorlichting
tijdschriften
gezondheidsvoorlichting
44.10 maatschappelijke gezondheidszorg: algemeen
86.66 gezondheids- en patiëntenrecht
44.04 onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de geneeskunde
Geneeskunde
Publisher: [Ireland] : Elsevier Ireland Ltd.
Number: 1 of 1
 

 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands