Digital Library
Close Browse articles from a journal
     Journal description
       All volumes of the corresponding journal
         All issues of the corresponding volume
                                       All articles of the corresponding issues
 
                             7 results found
no title author magazine year volume issue page(s) type
1 Building Corporate Reputation through Corporate Governance = Krepitev ugleda korporacij skozi njihovo vodenje Cedomir Ljubojevic
2008
3 3 p. 221-233
article
2 Interlocking Directorships in Polish Joint Stock Companies = Medsebojna prepletenost članov nadzornih svetov v delniških družbah na Poljskem Marek Pawlak
2008
3 3 p. 205-220
article
3 2. mednarodna konferenca My PhD = 2nd My phd International Conference Armand Faganel
2008
3 3 p. 295-299
article
4 Ocena učinkov notranjih presoj po standardu ISO 9001 na primeru podjetja Mercator, d.d. = The Assessment of the iso 9001 Internal Audit Effects in the Case of the Company Mercator, plc. Milena Alič
2008
3 3 p. 255-272
article
5 Od Taylorja do Druckerja: management in manageriranje = From Taylor to Drucker: Management and Managing Primoz Turk
2008
3 3 p. 273-289
article
6 Procesni pristop kot dejavnik povečanja zadovoljstva odjemalcev = Process Format as a Factor in Increasing Buyer Satisfaction Karmen Verle
2008
3 3 p. 235-253
article
7 2. slovenski MoodleMoot = 2nd Slovenian MoodleMoot Viktorija Sulcic
2008
3 3 p. 291-293
article
                             7 results found
 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands