Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             21 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 BASK BÖLGESİ: ETNİK MİLLİYETÇİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE İSPANYA’DAKİ DEVLET POLİTİKALARININ ETKİSİ = THE BASQUE COUNTRY: A HISTORICAL CASE OF ETHNIC NATIONALISM AND IMPACT OF STATE POLICIES IN SPAIN Fatma Gül ÇÖKMEZ
2008
8 1 p. 355-371
artikel
2 BAZAARIS’ INTERESTS ON THE IRANIAN ECONOMY: A COALITION WITH ULAMA Mehmet Ufuk TUTAN
2008
8 1 p. 257-266
artikel
3 CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS MOBILE MARKETING AND MOBILE COMMERCE IN CONSUMER MARKETS Süleyman BARUTÇU
2008
8 1 p. 15-32
artikel
4 EKONOMETRİK MODELLERLE TÜRKİYE İÇİN 2006 YILI GİNİ KATSAYISI TAHMİNİ = ESTIMATION OF GINI COEFFICIENT BY ECONOMETRIC MODELS FOR TURKEY FOR THE YEAR 2006 Ufuk DUMLU
2008
8 1 p. 373-393
artikel
5 ETKİN PAZAR KURAMINDAN SAPMALAR: FİNANSAL ANOMALİLERİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA = DEVIATIONS FROM THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS: A STUDY ON MACROECONOMIC FARCTORS INFLUENCING THE FINANCIAL ANOMALIES Erhan DEMİRELİ
2008
8 1 p. 215-241
artikel
6 GAP İLLERİNDE SOSYAL VE EKONOMİK DÖNÜŞÜM = SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION IN GAP (SOUTHEASTERN ANATOLIAN PROJECT) CITIES Özkan YILDIZ
2008
8 1 p. 287-300
artikel
7 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ÇIKMAZI: BEŞERİ SERMAYE YOKSULLUĞU = DILEMMA OF DEVELOPING COUNTRIES: HUMAN CAPITAL POVERTY Murad TİRYAKİOĞLU
2008
8 1 p. 319-337
artikel
8 İMALAT SANAYİNDE SEKTÖREL DÖNÜŞÜM ORANLARI = SECTORAL TRANSFORMATION RATIOS IN THE MANUFACTURING INDUSTRY M. Ensar YEŞİLYURT
2008
8 1 p. 339-354
artikel
9 KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜ VE E-TİCARETE GEÇİŞ SÜRECİ: BİR MODEL ÖNERİSİ = THE COMPETITIVENESS OF SMEs AND THE TRANSITION PROCESS TO E-COMMERCE: A PROPOSITION OF A MODEL Erhan ADA
2008
8 1 p. 53-68
artikel
10 KURUMSAL YAPININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: ÜST ORTA GELİR DÜZEYİNDEKİ ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA = THE EFFECT OF INSTITUTIONAL STRUCTURE ON ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION FOR UPPER-MIDDLE INCOME COUNTRIES Sevda YAPRAKLI
2008
8 1 p. 301-317
artikel
11 LİMAN YÖNETİMİ VE RIHTIM ATAMA PROBLEMİ = PORT MANAGEMENT AND BERTH ALLOCATION PROBLEM Deniz TÜRSEL ELİİYİ
2008
8 1 p. 243-256
artikel
12 MOTİVASYONDA KULLANILAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞ DOYUMUNA ETKİLERİ: BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA = THE EFFECTS OF INCENTIVE TOOLS ON JOB SATISFACTION: AN APPLICATION ON FIVE AND FOUR STAR HOTELS Boran TOKER
2008
8 1 p. 69-91
artikel
13 OTEL İŞLETMELERİNDE MARKALAŞMANIN TÜKETİCİ SATINALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA = AN INVESTIGATION TO DETERMINE THE EFFECTS OF BRANDING IN HOTEL ENTERPRISES ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOUR Murat Selim SELVİ
2008
8 1 p. 93-120
artikel
14 OTEL İŞLETMELERİNİN YİYECEK İÇECEK BÖLÜMÜNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA = AN APPLICATION FOR EVAULATING THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN FOOD AND BEVERAGE DEPARTMENT OF HOTEL ENTERPRISES Seçkin Gönen
2008
8 1 p. 183-204
artikel
15 SERMAYE YAPISI İLE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA = CAPITAL STRUCTURE AND BUSINESS PERFORMANCE RELATIONSHIP: AN IMPLEMENTION ON FOOD INDUSTRY Yurdagül KABAKÇI
2008
8 1 p. 167-182
artikel
16 SEYAHAT ACENTA YÖNETİCİLERİNİN DESTİNASYON MARKA İMAJI ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA = A STUDY ON DESTINATION BRAND IMAGE FROM THE PERCEPTIONS OF TRAVEL AGENT MANAGERS Mehmet Oğuzhan İLBAN
2008
8 1 p. 121-152
artikel
17 SPORDA SPONSORLUĞUN TÜKETİCİLERİN SATINALMA NİYETİNE YANSIMASI = REFLECTING OF SPORT SPONSORSHIPS TO CONSUMER’S BUYING INTENT Murat AKYILDIZ
2008
8 1 p. 153-166
artikel
18 THE DIFFERENCES BETWEEN THE USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN CITY AND RESORT HOTEL ESTABLISHMENTS: THE CASE OF TURKEY Tülay GÜZEL
2008
8 1 p. 1-14
artikel
19 TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME VE YATIRIMLAR ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ (1980–2005) = THE ANALYSIS OF THE IMPACTS OF PUBLIC EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH AND INVESTMENTS IN TURKEY (1980-2005) N. Oğuzhan Altay
2008
8 1 p. 267-285
artikel
20 WEB’İN GELECEĞİ: ANLAMSAL WEB = THE FUTURE OF THE WEB: THE SEMANTIC WEB Kaan KURTEL
2008
8 1 p. 205-213
artikel
21 YÖNETİM MODALARI VE YÖNETİM MODALARI LİTERATÜRÜNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER = MANAGEMENT FASHIONS AND A REVIEW OF CRITICISMS DIRECTED TOWARDS RELATED LITERATURE Ayla Özhan DEDEOĞLU
2008
8 1 p. 33-51
artikel
                             21 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland