Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             141 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 Aantallen operaties verschillen sterk per ziekenhuis 2011
10 8 p. 60
artikel
2 Aantal volledige SEH’s met ruim een derde afgenomen 2011
10 8 p. 59-60
artikel
3 Aanwijzing om de wettelijke reserve van de ziekenfondsverzekering te verhogen in overeenstemming met behaalde rendementen terecht gegeven 2011
10 8 p. 34-35
artikel
4 Academische ziekenhuizen boeken matig jaar 2011
10 8 p. 56-57
artikel
5 Ad-hocdenken belemmert vastgoedontwikkeling ggz 2011
10 8 p. 74-75
artikel
6 Advies nieuwe prestaties en tarieven forensische zorg vastgesteld 2011
10 8 p. 45-46
artikel
7 Afwijzing voorlopige voorziening in verband met beëindiging zorgovereenkomst met fysiotherapeut 2011
10 8 p. 31-32
artikel
8 Artsen: beroepsgeheim niet versoepelen 2011
10 8 p. 90-91
artikel
9 Artsen wachten maanden op oordeel euthanasie 2011
10 8 p. 103
artikel
10 Bedrijfsarts moet weer onafhankelijk worden 2011
10 8 p. 89
artikel
11 Beklonken 2011
10 8 p. 108
artikel
12 Beloningscode zorg heeft weinig effect 2011
10 8 p. 77
artikel
13 Bemiddelingsbureaus niet akkoord met keurmerk Per Saldo 2011
10 8 p. 48-49
artikel
14 Benoemingen, aftredens e.d. 2011
10 8 p. 106-107
artikel
15 Bevoegdheid rechter hoogte vaststelling PGB 2011
10 8 p. 29
artikel
16 Bij ontbreken positief advies CCE door NZa terecht geen toeslag extreme zorgzwaarte toegekend 2011
10 8 p. 30
artikel
17 Bill Gates trekt beurs voor onderzoek Radboud 2011
10 8 p. 48
artikel
18 BMC krijgt accreditatie voor klantonderzoek zorgaanbieders 2011
10 8 p. 86-87
artikel
19 CliëNt krijgt geen stem bij bouw ziekenhuizen 2011
10 8 p. 101
artikel
20 Concentratie kankerzorg dringt sterfte drastisch terug 2011
10 8 p. 60-61
artikel
21 Concentratie zorg raakt ook opleiding aios 2011
10 8 p. 90
artikel
22 ContinuïTeit gezondheidscentra bedreigd 2011
10 8 p. 79
artikel
23 CreëRen stamcellen uit mens stap dichterbij 2011
10 8 p. 87-88
artikel
24 Deel hartcentra voldoet niet aan cardiologienorm 2011
10 8 p. 96-97
artikel
25 Diversen 2011
10 8 p. 107
artikel
26 Doek valt voor college sanering zorginstellingen 2011
10 8 p. 27
artikel
27 Donner: geen hogere kosten door bouwbesluit 2011
10 8 p. 73-74
artikel
28 Don: NMa staat concentratie niet in de weg 2011
10 8 p. 26-27
artikel
29 Een recept van de verpleegkundige 2011
10 8 p. 88-89
artikel
30 Eigen bijdrage ggz verlaagd 2011
10 8 p. 61-62
artikel
31 ‘EPD kan doorstart maken’ 2011
10 8 p. 97
artikel
32 ‘EPD's maken ons bang’ 2011
10 8 p. 98
artikel
33 Europese subsidies voor AMC’ers 2011
10 8 p. 46-47
artikel
34 Evenveel fouten in ziekenhuis en huisartsenpraktijk 2011
10 8 p. 94
artikel
35 Feedback dringt gebruik dure tests terug 2011
10 8 p. 93
artikel
36 Fixatievrije zorginstellingen krijgen keurmerk 2011
10 8 p. 86
artikel
37 Fout bij compensatie verzekeraars 2011
10 8 p. 41-42
artikel
38 Fusiegolf onder ziekenhuislabs 2011
10 8 p. 25
artikel
39 Geen inzicht in de kwaliteit van de ouderenzorg 2011
10 8 p. 95-96
artikel
40 Geen keuze voor huishoudhulp voor helft van cliënten 2011
10 8 p. 50-51
artikel
41 Gematigde groei geneesmiddelenuitgaven 2011
10 8 p. 68-69
artikel
42 Gemeenten willen vrijheid bij uitvoering begeleiding 2011
10 8 p. 49-50
artikel
43 Generieke korting ziekenhuizen en revalidatiecentra geeft geen aanleiding voor een voorlopige voorziening 2011
10 8 p. 30-31
artikel
44 Geriaters willen naar zorgverzekeringswet 2011
10 8 p. 64
artikel
45 GGZ nederland teleurgesteld over verlaging eigen bijdrage 2011
10 8 p. 62
artikel
46 Hof van beroep wijst deel zorgwet Obama af 2011
10 8 p. 105
artikel
47 Huisartsgeneeskunde in het nieuwe zorgstelsel 2011
10 8 p. 118
artikel
48 Huisvesting wordt onderdeel integrale tarieven langdurige zorg 2011
10 8 p. 37-38
artikel
49 Ierland wil nederlands zorgstelsel 2011
10 8 p. 105
artikel
50 Illegalen drukken minder op zorgbudget 2011
10 8 p. 41
artikel
51 Inspectie let scherper op hygiëne ziekenhuizen 2011
10 8 p. 84
artikel
52 Integraal kankercentrum wil oncologische ketenzorg 2011
10 8 p. 61
artikel
53 Jeugdzorg verdient meer bestuurlijke aandacht 2011
10 8 p. 67
artikel
54 Jorritsma: gehandicapten beter af met Wmo 2011
10 8 p. 51
artikel
55 1044 ‘Kabinet en ggz laten kostenbesparingen liggen’ 2011
10 8 p. 20-21
artikel
56 Kennis over euthanasiewet beperkt 2011
10 8 p. 103-104
artikel
57 KiZ-congres 2011: alles draait om eenvoud 2011
10 8 p. 117
artikel
58 Kleine ziekenhuizen houden bestaansrecht 2011
10 8 p. 57
artikel
59 Kosten MRSA-uitbraak geen onevenredige last in relatie tot het budget ziekenhuis 2011
10 8 p. 29
artikel
60 ‘Krapte op de arbeidsmarkt nog geen probleem’ 2011
10 8 p. 82
artikel
61 Kwaliteit huisartsenzorg beperkt zichtbaar 2011
10 8 p. 91
artikel
62 Kwart zorginstellingen haalt deadline jaarverslag niet 2011
10 8 p. 96
artikel
63 LHV adviseert leden niet langer te investeren 2011
10 8 p. 53
artikel
64 Maatstaven redelijkheid en billijkheid bij aanbieden nieuwe overeenkomst zorgaanbieder 2011
10 8 p. 32-33
artikel
65 MCA tekent contract voor nieuwbouw 2011
10 8 p. 75
artikel
66 Medicijnfabrikant stopt met sponsoring reisjes 2011
10 8 p. 67
artikel
67 Meer bekendheid voor melden fouten 2011
10 8 p. 99-100
artikel
68 Megalening AMC van bankenconsortium 2011
10 8 p. 58-59
artikel
69 Melden fouten door ziekenhuispersoneel moet beter 2011
10 8 p. 92
artikel
70 ‘Menselijk handelen grootste risico bij medische technologie’ 2011
10 8 p. 81
artikel
71 MST stelt limiet aan topsalarissen 2011
10 8 p. 79
artikel
72 Nederlandse huisartsen zijn voorbeeld voor VS 2011
10 8 p. 53
artikel
73 Nederlandse specialisten verdienen minder dan OESO dacht 2011
10 8 p. 54-55
artikel
74 Nederland stukken goedkoper dan buurlanden 2011
10 8 p. 70-71
artikel
75 Nieuw Wmo-beleid in Rotterdam 2011
10 8 p. 52
artikel
76 Nog steeds groot verschil in berekeningen PGB 2011
10 8 p. 48
artikel
77 NU’91 signaleert onderbezetting in de zorg 2011
10 8 p. 80
artikel
78 NVZ verwerpt voorstel ova-korting van VWS 2011
10 8 p. 80
artikel
79 NZa-circulaires 2011
10 8 p. 42-45
artikel
80 NZa laat langdurende zorg aan NHC wennen 2011
10 8 p. 38
artikel
81 NZa: Markt zorgverzekeraars in beweging 2011
10 8 p. 39-40
artikel
82 NZa stelt beleidsregel farmacie vast 2011
10 8 p. 24
artikel
83 NZa stelt prestatiebekostiging ziekenhuizen vast 2011
10 8 p. 55-56
artikel
84 NZa wijst klacht over selectieve inkoop CZ af 2011
10 8 p. 40-41
artikel
85 Ombudsman rondt onderzoek naar IGZ dit jaar af 2011
10 8 p. 85-86
artikel
86 Onnodig faillissement ziekenhuizen dreigt 2011
10 8 p. 23-24
artikel
87 Ontruiming ADL-clusterwoning: de huurovereenkomst is geëindigd door opzegging van de ADL-overeenkomst 2011
10 8 p. 33-34
artikel
88 Onzekerheid over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid vormt onvoldoende motivering voor de afwijzing van de aanvraag voor prestatiebeschrijving SOS-arts 2011
10 8 p. 28
artikel
89 Opschorting van betaling door zorgverzekeraars bij fouten in declaratieregels toegestaan? Tiems, S F.
2011
10 8 p. 10-17
artikel
90 Organisatiedeskundige wil van zorgverzekeraars af 2011
10 8 p. 23
artikel
91 ‘Ouderen minder snel naar verzorgingshuis’ 2011
10 8 p. 64
artikel
92 Overzicht van kamerstukken 2011
10 8 p. 109-116
artikel
93 Politiek hekelt hoge beloningen zorgbestuurders 2011
10 8 p. 76-77
artikel
94 Praktische oplossing knip ggz van start 2011
10 8 p. 39
artikel
95 Privacy bij de huisarts voor iedereen 2011
10 8 p. 102-103
artikel
96 ‘Pubers kunnen beslissen over orgaandonatie’ 2011
10 8 p. 101-102
artikel
97 Rechter handhaaft korting specialisten 2010 2011
10 8 p. 54
artikel
98 Regeldruk explodeerde na liberalisering van de zorg 2011
10 8 p. 24-25
artikel
99 Regieraad richt zich op preventie 2011
10 8 p. 83
artikel
100 Reinier de graaf vindt financiering voor nieuwbouw 2011
10 8 p. 75-76
artikel
101 ‘Richtlijnen moeten vergelijkingssites voor zorgverzekeraars verbeteren’ 2011
10 8 p. 99
artikel
102 Rivas Zorggroep gaat particuliere zorgmarkt op 2011
10 8 p. 66
artikel
103 Schippers blijft bij generieke korting 2011
10 8 p. 55
artikel
104 Schippers juicht kwaliteitscriteria zorgverzekeraars toe 2011
10 8 p. 81-82
artikel
105 ‘Schippers maakt zorg duurder’ 2011
10 8 p. 36-37
artikel
106 Schippers stelt paal en perk aan gouden handdruk 2011
10 8 p. 76
artikel
107 Schippers wil gedragscode voor medische hulpmiddelensector 2011
10 8 p. 71-72
artikel
108 Schippers wil risicodragend kapitaal in zorg toelaten 2011
10 8 p. 36
artikel
109 SDB haalt dubbel rendement uit privaat kapitaal 2011
10 8 p. 100
artikel
110 ‘Shoppende ggz-cliënt jaagt medische kosten op’ 2011
10 8 p. 62-63
artikel
111 Specialisten boos vanwege schrappen vergoeding kankermedicijn 2011
10 8 p. 72
artikel
112 Staatssecretaris laat minutenregistratie intact 2011
10 8 p. 63-64
artikel
113 Staatssecretaris maakt plannen tegen bureaucratie bekend 2011
10 8 p. 94-95
artikel
114 Tekort aan verpleeghuisartsen 2011
10 8 p. 89
artikel
115 Termijnoverschrijding indiening bezwaarschrift 2011
10 8 p. 30
artikel
116 Toestemming patiënt vereist bij doorstart LSP 2011
10 8 p. 98
artikel
117 Trimbos maakt kwaliteitskeurmerk e-mental-health 2011
10 8 p. 87
artikel
118 Uitbreiding toelating SGLVG-plaatsen 2011
10 8 p. 33
artikel
119 Verzekerde wil meer weten over contract zorgverzekeraar 2011
10 8 p. 40
artikel
120 Verzuimcijfer voelbaar in winstmarge ziekenhuizen 2011
10 8 p. 58
artikel
121 Vette exitpremies voor ziekenhuisbestuurders 2011
10 8 p. 78-79
artikel
122 VGN wijst op gevolgen overheveling AWBZ-zorg 2011
10 8 p. 65-66
artikel
123 Voorgenomen 2011
10 8 p. 108
artikel
124 Vriendelijke dokter belangrijker dan korte wachttijd 2011
10 8 p. 92-93
artikel
125 Wat mij opvalt … Hermans, H. E. G. M.
2011
10 8 p. 1
artikel
126 Werkgelegenheid zorg groeit spectaculair 2011
10 8 p. 18-19
artikel
127 Wetswijziging maakt flexibel verlof mantelzorgers mogelijk 2011
10 8 p. 66
artikel
128 1046 ‘Wijt stijging zorguitgaven niet aan vergrijzing’ 2011
10 8 p. 21-22
artikel
129 Wijzigingen beleidsregels AWBZ 2012 2011
10 8 p. 26
artikel
130 Wolters kluwer stoot farmadivisie af 2011
10 8 p. 68
artikel
131 Zelfstandig gevestigden binnen de ggz op de goede weg 2011
10 8 p. 85
artikel
132 ZN presenteert gezamenlijke visie op kwaliteit 2011
10 8 p. 83
artikel
133 ZonMw stimuleert combine zorg en mbo 2011
10 8 p. 47
artikel
134 ZonMw wil onderzoek naar complementaire zorg 2011
10 8 p. 84
artikel
135 Zorgbestuurders denken niet aan inleveren 2011
10 8 p. 78
artikel
136 Zorg kan niet meer zonder vrijwilligers 2011
10 8 p. 65
artikel
137 ‘Zorgmanager schuwt kritiek op oud-vakgenoot’ 2011
10 8 p. 94
artikel
138 Zorg op afstand in reguliere bekostiging 2011
10 8 p. 99
artikel
139 Zorgpensioen duikt weer onder dekkingsgraad 2011
10 8 p. 37
artikel
140 Zorgpremie mogelijk omhoog vanwege solvabiliteitseis 2011
10 8 p. 42
artikel
141 Zorgstudies in de lift in hoger onderwijs 2011
10 8 p. 90
artikel
                             141 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland