Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             150 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 Aandeel generieke medicijnen boven de zestig procent 2011
10 4 p. 75-76
artikel
2 Aantal apotheken vrijwel ongewijzigd 2011
10 4 p. 59
artikel
3 Aantal bedden in GGZ stijgt 2011
10 4 p. 68-69
artikel
4 Aantal cliënten daalt en omzet stijgt in gehandicaptenzorg 2011
10 4 p. 67
artikel
5 Actueel medicatieoverzicht leidt tot forse daling medicatiefouten bij spoedopnames in ziekenhuizen 2011
10 4 p. 89-90
artikel
6 Adviesrecht bij aanstelling zorgcoördinator 2011
10 4 p. 106
artikel
7 Afbakening AWBZ en Wmo (maatschappelijke opvang) bij verblijf voor dakloze verzekerden 2011
10 4 p. 35
artikel
8 Akkoord VWS-Orde-NVZ was al snel op hoofdlijnen rond 2011
10 4 p. 62
artikel
9 Ambulancehelikopters voor platteland 2011
10 4 p. 66
artikel
10 amphia trekt 190 miljoen uit voor nieuwbouw 2011
10 4 p. 80-81
artikel
11 Artsen willen betrouwbare websites met medische informatie 2011
10 4 p. 101
artikel
12 Artsen zijn belangrijkste factor bij gebruik EPD 2011
10 4 p. 100
artikel
13 Azivo groeit met drie procent 2011
10 4 p. 46
artikel
14 Belonen naar prestatie voor ziekenhuizen 2011
10 4 p. 26
artikel
15 Benoemingen, aftredens E.D. 2011
10 4 p. 111-112
artikel
16 Bestuurder moet richtlijn mededinging beter lezen 2011
10 4 p. 23-24
artikel
17 Beweging 3.0 verdubbelt eigen vermogen 2011
10 4 p. 78-79
artikel
18 Bij een verblijfsindicatie moet per individuele verzekerde de hoeveelheid benodigde tijd per afzonderlijke zorgvorm in kaart worden gebracht. Daarna kan pas het totaal aantal benodigde uren worden vastgesteld 2011
10 4 p. 32-33
artikel
19 Boer & Croon: ZBC's kunnen zorg 800 miljoen besparen 2011
10 4 p. 64-65
artikel
20 Bos: Budgetkorting juridisch onhoudbaar 2011
10 4 p. 39
artikel
21 Bos ziet Britse oplossingen groei zorguitgaven 2011
10 4 p. 19
artikel
22 Casemanagement bij dementie in stroomversnelling 2011
10 4 p. 92-93
artikel
23 College voor zorgverzekeringen vergoedt nieuw osteoporosemiddel 2011
10 4 p. 46
artikel
24 Compensatie eigen risico. Geen schending vertrouwensbeginsel. Medicatie ziekenhuis terecht niet in overzicht opgenomen 2011
10 4 p. 31
artikel
25 De afwijzing van de aanvraag om vastgestelde zorg tot gelding te brengen, op grond van het koppelingsbeginsel van art. 5 lid 2 AWBZ, is niet in strijd met internationale verdragen 2011
10 4 p. 34
artikel
26 Diabetesvereniging: besluit stopzetting diabetesmedicijn onbegrijpelijk 2011
10 4 p. 74
artikel
27 Diversen 2011
10 4 p. 112
artikel
28 Driestroom trekt particulier geld aan 2011
10 4 p. 81-82
artikel
29 Drinkende jeugd strenger aangepakt 2011
10 4 p. 71
artikel
30 ‘Eenvoud belangrijk bij uitwerking ggz-DBC's’ 2011
10 4 p. 52
artikel
31 ‘Eerste kamer moet landelijk EPD afwijzen’ 2011
10 4 p. 99
artikel
32 Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel opsporing onverzekerden 2011
10 4 p. 43
artikel
33 Eis: twee procent meer loon in ziekenhuizen 2011
10 4 p. 84
artikel
34 EU gaat samenwerken bij aankoop vaccins 2011
10 4 p. 110
artikel
35 Europa verdubbelt kapitaaleis zorgverzekeraars 2011
10 4 p. 42-43
artikel
36 Europese Unie pakt nepmedicijnen aan 2011
10 4 p. 110
artikel
37 Fusies/Samenwerking 2011
10 4 p. 113-114
artikel
38 ‘Gehele zorgsector werkt met gs1-barcode eind 2012’ 2011
10 4 p. 91
artikel
39 Gewijzigde bepaling in reglement cliëntenraden 2011
10 4 p. 107
artikel
40 GGZ-instellingen besteden jaarlijks vier procent van omzet aan ICT 2011
10 4 p. 102
artikel
41 Gunning: Stijging zorgkosten niet dramatisch 2011
10 4 p. 20
artikel
42 Herbestemmen lege kantoren voor zorg goed mogelijk 2011
10 4 p. 77
artikel
43 Hoge werkdruk ontmoedigt baan in zorg 2011
10 4 p. 86
artikel
44 ‘Huidig farmamodel is niet toekomstproof’ 2011
10 4 p. 71-72
artikel
45 Individuele nuances maken ggz-DBC‘s onwerkbaar 2011
10 4 p. 53
artikel
46 Inhouding bijdrage Zvw buitenland AOW-pensioen; doorslaggevend is de plaats van het daadwerkelijke verblijf 2011
10 4 p. 32
artikel
47 Internetapotheek beschuldigt KNMP van anticampagne 2011
10 4 p. 58
artikel
48 Intrekking van tariefbeschikking voor extra middelen verpleeghuiszorg is in strijd met rechtszekerheidsbeginsel 2011
10 4 p. 38
artikel
49 Invloed van sociale en fysieke omgeving op gezondheid onderschat 2011
10 4 p. 86
artikel
50 Kabinet zet zorg-pps in de ijskast 2011
10 4 p. 76-77
artikel
51 Ketenzorg komt te langzaam op gang 2011
10 4 p. 40
artikel
52 Kleinere ziekenhuizen gaan kwaliteitsverschillen aanpakken 2011
10 4 p. 98
artikel
53 Kleinschalig wonen maakt voor klant geen verschil 2011
10 4 p. 66-67
artikel
54 KNMG bezorgd over voorstellen taakherschikking 2011
10 4 p. 105
artikel
55 KNMG vreest vertraging gegevensuitwisseling 2011
10 4 p. 100-101
artikel
56 KNMP: Zet de reden van voorschrijven op het recept 2011
10 4 p. 56-57
artikel
57 Kostenstijging gezondheidszorg bovengemiddeld 2011
10 4 p. 19-20
artikel
58 Kwaliteit EPD’s blijkt te verschillen 2011
10 4 p. 99-100
artikel
59 Kwaliteit van ziekenhuizen niet te vergelijken 2011
10 4 p. 89
artikel
60 LHV ontwikkelt protocol disfunctioneren in huisartsenpraktijk 2011
10 4 p. 56
artikel
61 LHV wil BIG-registratie voor doktersassistenten 2011
10 4 p. 105
artikel
62 Literatuur/media 2011
10 4 p. 123
artikel
63 LUMC krijgt 38 miljoen euro voor reumaonderzoek 2011
10 4 p. 50-51
artikel
64 Medicatieveiligheid topprioriteit apothekers 2011
10 4 p. 57-58
artikel
65 Mediq houdt vast aan aankoopplannen voor 2011 2011
10 4 p. 73
artikel
66 Medisch specialist wil gewone werkweek 2011
10 4 p. 91-92
artikel
67 Meer meldingen van zorgaanbieders 2011
10 4 p. 30
artikel
68 Meer mensen aan het werk vanuit de ziektewet 2011
10 4 p. 85
artikel
69 Merck wil deel onderzoekstak MSD toch behouden 2011
10 4 p. 72
artikel
70 Met de aanwijzing inzake de contracteerruimte AWBZ 2011 handelde de staat jegens actiz onmiskenbaar onrechtmatig 2011
10 4 p. 34-35
artikel
71 ‘Minister gaat te snel met afbouw risicoverevening’ 2011
10 4 p. 42
artikel
72 MST mag bouwen van raad van state 2011
10 4 p. 80
artikel
73 Nachtdienst ziekenhuis juist door oudere werknemers 2011
10 4 p. 84-85
artikel
74 ‘Nederland moet zorgkosten meer dan halveren’ 2011
10 4 p. 21-22
artikel
75 Nederlandse huisartsen lopen voor in ICT-gebruik 2011
10 4 p. 101-102
artikel
76 Nieuwe opleiding ouderenzorg gestart 2011
10 4 p. 94-95
artikel
77 NMa: concretiseer publieke belangen 2011
10 4 p. 28
artikel
78 NMa wraakt regierol topklinische ziekenhuizen 2011
10 4 p. 27
artikel
79 ‘Nu niet snijden in eerstelijns psychologische zorg’ 2011
10 4 p. 65
artikel
80 Nu’91: ort wordt niet afgeschaft 2011
10 4 p. 83
artikel
81 NVEH haalt transatlantische IT-samenwerking aan 2011
10 4 p. 103
artikel
82 NVZ: investeren in de waardeketen II met ICT 2011
10 4 p. 104
artikel
83 NZa brengt geneeskundige ggz in kaart 2011
10 4 p. 29
artikel
84 NZA-circulaires 2011
10 4 p. 48-50
artikel
85 NZa moet tarief aan SOS-arts toekennen 2011
10 4 p. 50
artikel
86 NZa verkent uitbreiding B-segment 2011
10 4 p. 24-25
artikel
87 Obama wil 10,7 miljard uitgeven aan draadloos zorgnetwerk 2011
10 4 p. 109-110
artikel
88 Onderscheid patiënten met psychische problemen nodig 2011
10 4 p. 108
artikel
89 Onderzoekers: Schrap eigen bijdrage voor polibevalling 2011
10 4 p. 60-61
artikel
90 Onderzoek: MBO-zorg moet via beoordelingscriteria competenties concreter maken 2011
10 4 p. 96
artikel
91 Opzet acute opnameafdelingen stagneert 2011
10 4 p. 62-63
artikel
92 Orde: NFU-voorstellen moeten van tafel 2011
10 4 p. 82-83
artikel
93 Orde: NZa en VWS spreken voor hun beurt 2011
10 4 p. 61-62
artikel
94 Overheid moet grotere rol spelen bij e-mental health 2011
10 4 p. 102-103
artikel
95 Overnamegesprekken msd lopen op niets uit 2011
10 4 p. 72-73
artikel
96 Pensioenbeleggers willen in maatschappelijk vastgoed 2011
10 4 p. 77-78
artikel
97 ‘Perverse normtijden bedreigen DOT’ 2011
10 4 p. 54
artikel
98 PGB-maatregel opgeschort 2011
10 4 p. 51
artikel
99 PVDA wil tweeduizend extra wijkverpleegkundigen 2011
10 4 p. 69-70
artikel
100 Raden van toezicht krimpen en vergrijzen 2011
10 4 p. 88-89
artikel
101 Ruim helft nieuwe zorgverzekerden via directe kanaal 2011
10 4 p. 45-46
artikel
102 RVZ start voorbereidingen advies zorgomvorming 2011
10 4 p. 21
artikel
103 Schippers waarschuwt voor forse overschrijding begroting 2011
10 4 p. 40-41
artikel
104 Schippers zet in op beddenreductie GGZ 2011
10 4 p. 69
artikel
105 Schippers zet zich in voor europese zwarte lijst 2011
10 4 p. 109
artikel
106 Senaat zeer kritisch over landelijk EPD 2011
10 4 p. 98-99
artikel
107 Sociale partners ontevreden over ervaringscertificaat 2011
10 4 p. 95-96
artikel
108 Specialisten laten DOT links liggen 2011
10 4 p. 53
artikel
109 Staatssecretaris negeert kritiek wmo-bezuinigingen 2011
10 4 p. 55
artikel
110 Staatssecretaris ziet geen probleem met alfacheque 2011
10 4 p. 54-55
artikel
111 Stand van zaken wetgeving 2011
10 4 p. 115-121
artikel
112 Studenten mijden ouderenzorg 2011
10 4 p. 93
artikel
113 Tandarts en mondhygiënist steeds vaker in één praktijk 2011
10 4 p. 60
artikel
114 Terugvordering van PGB terecht, daar appellante in staat wordt geacht de hulp van derden in te roepen voor een deugdelijk verantwoording 2011
10 4 p. 36
artikel
115 Thuiszorg groningen stopt met voetbalsponsoring 2011
10 4 p. 70-71
artikel
116 Tijdelijke oplossing voor knip in ggz 2011
10 4 p. 23
artikel
117 Toch geen korting op oudere MBO-student 2011
10 4 p. 94
artikel
118 Toezicht in zorgorganisaties schiet drastisch te kort 2011
10 4 p. 87-88
artikel
119 Uitzendwerk in medische sector loopt terug 2011
10 4 p. 85
artikel
120 UMCU meldt meeste bijwerkingen bij lareb 2011
10 4 p. 76
artikel
121 UVIT bespaart zes miljoen euro door fraudedetectie 2011
10 4 p. 47
artikel
122 UVIT staat voor grootschalige reorganisatie 2011
10 4 p. 82
artikel
123 Vaststelling indicatie voor persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding algemeen. stelling dat PGB onvoldoende is om zorg in te kopen, is op zichzelf niet van belang voor vaststelling zorgbehoefte door CIZ 2011
10 4 p. 33
artikel
124 Veldhuijzen van zanten: 99 miljoen euro per jaar voor stages in zorginstellingen 2011
10 4 p. 94
artikel
125 Vergoeding stoppen met roken slaat aan bij rokers 2011
10 4 p. 44
artikel
126 Verweerder zal in nieuw te nemen besluit per zorgvorm concreet inzichtelijk moeten maken in welke omvang eiseres naast verblijf aangewezen was op andere vormen van AWBZ-zorg 2011
10 4 p. 37
artikel
127 VUMC krijgt NIAZ-accreditatie 2011
10 4 p. 90
artikel
128 ‘VWS schrapt NHC voor lichtste ZZP’s’ 2011
10 4 p. 78
artikel
129 Waarschuwing voor boekwaardeprobleem 2011
10 4 p. 80
artikel
130 Wat mij opvalt … Hermans, H.E.G.M.
2011
10 4 p. 1
artikel
131 Wijziging functie verblijf per 1 januari 2011 in verblijf met samenhangende zorg en kortdurend verblijf. wat zijn gevolgen van nieuwe zorgvorm kortdurend verblijf voor logeren als respijtzorg? 2011
10 4 p. 36
artikel
132 Wijziging in de medezeggenschapsstructuur na fusie 2011
10 4 p. 106-107
artikel
133 Winter is klaar voor beursgang 2011
10 4 p. 27-28
artikel
134 Ziekenhuis MCA verhuist naar Heerhugowaard 2011
10 4 p. 64
artikel
135 ‘Ziekenhuis vijf keer duurder dan huisarts’ 2011
10 4 p. 63
artikel
136 ‘Ziekenhuizen betrekken banken te laat bij nieuwbouwplannen’ 2011
10 4 p. 79
artikel
137 Zilveren Kruis introduceert zorgregelaar 2011
10 4 p. 47
artikel
138 ZN ongelukkig met snelle invoering vrije prijzen 2011
10 4 p. 25-26
artikel
139 ZN: Stop PGB-fraude met face-to-face indicatie 2011
10 4 p. 51-52
artikel
140 ‘Zonmw vergroot rendement van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie’ 2011
10 4 p. 41-42
artikel
141 Zorgaanbieders verbeteren beleid bijbetalingen AWBZ 2011
10 4 p. 30-31
artikel
142 Zorgen om solvabiliteitseisen en premies zorgverzekering 2011
10 4 p. 44-45
artikel
143 Zorginnovatieplatform wordt stopgezet 2011
10 4 p. 104
artikel
144 Zorginnovatie via decentrale besluitvorming en risk sharing Graaff, R. de
2011
10 4 p. 10-18
artikel
145 Zorginstellingen minder transparant over kwaliteit zorgproces en productie 2011
10 4 p. 97
artikel
146 Zorgpremie zestig euro hoger in 2012 2011
10 4 p. 47
artikel
147 ‘Zorgsector meet veel, maar weet weinig’ 2011
10 4 p. 20-21
artikel
148 Zorgverzekeraar en gemeenten gaan nauwer samenwerken 2011
10 4 p. 45
artikel
149 Zorgverzekeraars: Basispremie moet fors omhoog 2011
10 4 p. 48
artikel
150 ZZP’s medicaliseren langdurende zorg 2011
10 4 p. 67-68
artikel
                             150 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland