Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             152 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 ‘Aanpassingen pgb onontkoombaar’ 2011
10 3 p. 61
artikel
2 Aantal orgaandonoren stabiel 2011
10 3 p. 114-115
artikel
3 ABN amro verleent voorlopige steun aan ggz wnb 2011
10 3 p. 87
artikel
4 Achmea krijgt er 18.000 zorgverzekerden bij 2011
10 3 p. 52
artikel
5 Achterstand big-registratie verpleegkundig specialisten 2011
10 3 p. 111
artikel
6 Actiz wil langere contracten met het zorgkantoor 2011
10 3 p. 51-52
artikel
7 Alysis keert terug naar oude naam rijnstate 2011
10 3 p. 88
artikel
8 Begunstigingstermijn van door de minister op grond van de kwaliteitswet zorginstellingen opgelegde last onder dwangsom onredelijk kort 2011
10 3 p. 39-40
artikel
9 Benchmark wmo 2010: daling uitvoeringskosten wmo 2011
10 3 p. 65
artikel
10 Besluit minister over donorregistratie is onaanvaardbaar 2011
10 3 p. 115-116
artikel
11 ‘Betrek verpleegkundigen meer bij zorgbeleid’ 2011
10 3 p. 103
artikel
12 CAO gehandicaptenzorg algemeen verbindend verklaard 2011
10 3 p. 95
artikel
13 CDA: kosten awbz worden onbeheersbaar 2011
10 3 p. 30
artikel
14 CG-raad schrijft brandbrief aan premier rutte 2011
10 3 p. 76-77
artikel
15 Cg-raad wil af van ‘projectentombola’ 2011
10 3 p. 57-58
artikel
16 Claims bij medische missers meestal niet gehonoreerd 2011
10 3 p. 50
artikel
17 Cliëntenraden protesteren tegen IQ-knip AWBZ 2011
10 3 p. 38
artikel
18 Consumentenbond: zorgplannen minister schippers stap vooruit 2011
10 3 p. 30
artikel
19 De coöperatie in de zorg als vluchtheuvel? Scholten, G.R.M.
2011
10 3 p. 10-19
artikel
20 De grave laakt passieve houding verzekeraars 2011
10 3 p. 69-70
artikel
21 Dekkingsgraad zorg en welzijn hersteld 2011
10 3 p. 94
artikel
22 Den haag kort instelling bij hoog salaris 2011
10 3 p. 57
artikel
23 Diversen 2011
10 3 p. 122-123
artikel
24 Doktersconsult op afstand kansrijk in Nederland 2011
10 3 p. 105-106
artikel
25 Donorregistratiesysteem blijft ongewijzigd 2011
10 3 p. 115
artikel
26 Europees geld voor heupen en bloedvaten 2011
10 3 p. 58
artikel
27 Financiering voor mantelzorgers onduidelijk 2011
10 3 p. 64-65
artikel
28 Financiële regie cliënt bespaart awbz miljarden 2011
10 3 p. 29-30
artikel
29 Financiële verantwoording ziekenhuizen moet beter 2011
10 3 p. 47
artikel
30 Fornix verkoopt divisie medische hulpmiddelen 2011
10 3 p. 82
artikel
31 Frieslab draagt mededingingsmonitor voor zorg over aan Actiz 2011
10 3 p. 37
artikel
32 Fusies/Samenwerking 2011
10 3 p. 124
artikel
33 Geen aanspraak op begeleiding 2011
10 3 p. 42
artikel
34 Gelijke tarieven voor gelijke prestaties dieetadvisering door diëtisten in een instelling en vrijgevestigden niet onredelijk 2011
10 3 p. 38-39
artikel
35 Geïnformeerde patiënt reduceert herhaalbezoeken en second opinions Bakkers, M.B.
2011
10 3 p. 20-25
artikel
36 ‘Gesponsord geneesmiddelenonderzoek ten onrechte negatief afgeschilderd’ 2011
10 3 p. 81
artikel
37 Gezondheidsraad komt met advies over medische producten 2011
10 3 p. 99
artikel
38 Gezondheidszorg populair bij nieuwe studenten 2011
10 3 p. 103
artikel
39 Grote verschillen voorschrijven geneesmiddelen in ziekenhuizen 2011
10 3 p. 83
artikel
40 Helft minder medicatiefouten door checklist 2011
10 3 p. 101-102
artikel
41 Helft zorginstellingen laat ICT aan facilitaire dienst 2011
10 3 p. 109
artikel
42 Het ciz had op goede gronden geoordeeld dat eiseres lichte beperkingen heeft, zodat zij na het overgangsjaar 2009 niet meer in aanmerking kwam voor een indicatie voor de functie begeleiding 2011
10 3 p. 40-41
artikel
43 Huisartsen ontevreden over inkoop zorgverzekeraars 2011
10 3 p. 49-50
artikel
44 Huisarts soleert steeds minder 2011
10 3 p. 66
artikel
45 IGZ blij met kwaliteitsnormen nvvh voor chirurgische behandelingen 2011
10 3 p. 100-101
artikel
46 IGZ: kwaliteit gaat voor keuzevrijheid 2011
10 3 p. 97
artikel
47 Independer gaat zorgverleners vergelijken 2011
10 3 p. 51
artikel
48 Indiening wetsvoorstel ter invoering beheersingsmodel voor de medisch-specialistische zorg niet onrechtmatig 2011
10 3 p. 43-44
artikel
49 Internetlabel kiemer trekt 5000 verzekerden 2011
10 3 p. 52
artikel
50 Kamer en senaat in conflict over nevenfuncties 2011
10 3 p. 97-98
artikel
51 ‘Klokkenluidersregeling zorg stelt teleur’ 2011
10 3 p. 111
artikel
52 KNMG vindt levenseindekliniek onwenselijk 2011
10 3 p. 117-118
artikel
53 Kortetermijndenken nekt innovatie gezondheidszorg 2011
10 3 p. 98-99
artikel
54 Lean-concept doet intrede in langdurige zorg 2011
10 3 p. 105
artikel
55 Literatuur/Media 2011
10 3 p. 132-134
artikel
56 lpggz ondertekent intentieverklaring: dwang moet verder omlaag 2011
10 3 p. 77
artikel
57 Medicijn zeldzame ziekte makkelijker vergoed 2011
10 3 p. 82-83
artikel
58 Mediq neemt het nederlandse romedic over 2011
10 3 p. 81
artikel
59 Meer bevoegdheden voor verpleegkundig specialist en physician assistant 2011
10 3 p. 102
artikel
60 Meerjarige contractering in belang aanbieder, verzekeraar en cliënt 2011
10 3 p. 31-32
artikel
61 Menzis groeit 25.000 verzekerden 2011
10 3 p. 53
artikel
62 Minister Schippers geeft patiënt meer regie over EPD 2011
10 3 p. 107-108
artikel
63 Minister Schippers wil betere zorg dichter bij huis 2011
10 3 p. 113-114
artikel
64 Mogelijk aparte positie voor nachtvluchten traumaheli 2011
10 3 p. 74-75
artikel
65 Nederlanders zetten deur op forse kier voor private investeringen in de zorg 2011
10 3 p. 46
artikel
66 Negen ton beschikbaar om mensen met autisme aan het werk te helpen 2011
10 3 p. 59
artikel
67 Nieuwe subsidieronde voor zorg-ict van start 2011
10 3 p. 59
artikel
68 ‘Nieuwe zorgwet voor ouderen onzinnig’ 2011
10 3 p. 112
artikel
69 Nieuw kenniscentrum lichaam en geest wil zorg verbeteren 2011
10 3 p. 74
artikel
70 NMA en NZA: samenwerking mag als patiënt er beter van wordt 2011
10 3 p. 35-36
artikel
71 Novo Nordisk steunt stichting diabetes onderzoek nederland komende vijf jaar met financiële bijdrage 2011
10 3 p. 60
artikel
72 NVTZ en NVZD scherpen naleving salariscode aan 2011
10 3 p. 90-91
artikel
73 Nvz stemt nog niet in met bekostiging specialisten 2011
10 3 p. 70
artikel
74 NZA: afwijzingsbrieven zorgverzekeraars onduidelijk en onvolledig 2011
10 3 p. 34-35
artikel
75 Nza-circulaires 2011
10 3 p. 54-56
artikel
76 Nza onderzoekt betalingen de centrale apotheek 2011
10 3 p. 66-67
artikel
77 NZA start consultatie over honorariumcomponent 2011
10 3 p. 36
artikel
78 ‘Online publiceren van lichtere tuchtmaatregelen heeft averechts effect' 2011
10 3 p. 110
artikel
79 Ontslagvergoeding zorgtop maximaal 75.000 euro 2011
10 3 p. 89-90
artikel
80 Opnieuw recordaantal onderzoeksaanvragen 2011
10 3 p. 56-57
artikel
81 Orthopeden pleiten voor volledige transparantie tussen medisch specialisten en industrie 2011
10 3 p. 71
artikel
82 Overheid moet sneller ingrijpen bij kindermishandeling 2011
10 3 p. 78
artikel
83 Pakketverkleining lage ziektelast moet circa 1,3 miljard euro besparen 2011
10 3 p. 50
artikel
84 Patiënt kan nog steeds niets met het EPD van schippers 2011
10 3 p. 108
artikel
85 Patiënt makkelijker naar ander EU-land 2011
10 3 p. 119
artikel
86 Personalia 2011
10 3 p. 121-122
artikel
87 PFZW en ABP harmoniseren ziekenhuispensioen 2011
10 3 p. 94-95
artikel
88 Planmatigheid verdrukt waardigheid ouderen 2011
10 3 p. 104-105
artikel
89 Prijzen b-segment gedaald, volume ziekenhuiszorg gestegen 2011
10 3 p. 32-33
artikel
90 Programma richtlijnontwikkeling jeugdzorg van start 2011
10 3 p. 78-79
artikel
91 Provincie maakt nieuwbouw atrium mogelijk 2011
10 3 p. 87
artikel
92 Provincies steken 1,1 miljard euro in jeugdzorg 2011
10 3 p. 79
artikel
93 Rechten bewoners zorginstelling vastgelegd 2011
10 3 p. 112
artikel
94 Revalidatie nederland naar rechter om ziekenhuiskorting 2011
10 3 p. 73-74
artikel
95 447 RIVM wil af van ‘mexicaanse griep’ 2011
10 3 p. 120
artikel
96 Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg 2011
10 3 p. 26
artikel
97 ‘Schending privacy ggz-patiënt houdt aan’ 2011
10 3 p. 116-117
artikel
98 Schippers: berispingen artsen voortaan openbaar 2011
10 3 p. 109
artikel
99 Schippers: eerste lijn mag meer groeien dan 2,5 procent 2011
10 3 p. 71-72
artikel
100 Schippers: fusieverbod tussen verzekeraars en ziekenhuizen 2011
10 3 p. 33
artikel
101 Schippers: meer keuzevrijheid voor verpleegkundigen 2011
10 3 p. 102-103
artikel
102 Schippers: staak ideologische discussie zorg 2011
10 3 p. 28
artikel
103 Schippers: zorglobby kost geen miljard 2011
10 3 p. 48
artikel
104 Senaat overweegt enquête naar privatisering zorg 2011
10 3 p. 33-34
artikel
105 Specialisten akkoord met salarisvoorstel 2011
10 3 p. 88-89
artikel
106 Specialisten ontstemd over inkomensplan nza 2011
10 3 p. 68
artikel
107 Specialisten stemmen in met akkoord over bekostiging 2011
10 3 p. 69
artikel
108 Sport-zorgtrajecten goed voor fysieke en mentale groei jongeren 2011
10 3 p. 80
artikel
109 Staatssecretaris veldhuijzen van zanten bezorgd over pgbfraude 2011
10 3 p. 63
artikel
110 Stand van zaken wetgeving 2011
10 3 p. 125-130
artikel
111 Steunkousen kosten zorg jaarlijks 20 miljoen euro 2011
10 3 p. 84
artikel
112 Tarieven orthodontische zorg rechtmatig 2011
10 3 p. 39
artikel
113 Technologie e-health vaak te ingewikkeld 2011
10 3 p. 106
artikel
114 Tergooiziekenhuizen maakt weer winst 2011
10 3 p. 72
artikel
115 Traumaheli's mogen 's nachts weer vliegen 2011
10 3 p. 75
artikel
116 UMC's willen onregelmatigheidstoeslag afschaffen 2011
10 3 p. 91-92
artikel
117 Universiteit Maastricht boycot stagevergoeding coassistenten 2011
10 3 p. 104
artikel
118 Uvit verliest zorgverzekerden in volmachtkanaal 2011
10 3 p. 53
artikel
119 Vakbonden eisen 2 procent meer loon in cao umc 2011
10 3 p. 95
artikel
120 Vakbond zet in op twee procent loonsverhoging 2011
10 3 p. 96
artikel
121 Veldhuijzen van zanten: vertrouwen in de zorg 2011
10 3 p. 113
artikel
122 Verdragsbepalingen staan in beginsel niet in de weg aan inhouding bijdrage zvw op de pensioenuitkering van in het buitenland wonende pensioengerechtigden 2011
10 3 p. 44-45
artikel
123 Vergoeding euthanatica in zicht 2011
10 3 p. 83-84
artikel
124 Verloskundige spoedzorgketen heeft nog wel zwakke schakels 2011
10 3 p. 67
artikel
125 verweerder had terecht geen indicatie voor seksuele dienstverlening (flekszorg) afgegeven 2011
10 3 p. 41
artikel
126 Verzekeraars, om en politie gaan fraude harder aanpakken 2011
10 3 p. 50-51
artikel
127 Verzuimbeleid kan ziekenhuizen vijftig miljoen besparen 2011
10 3 p. 93-94
artikel
128 Vordering curator tot plaatsing curanda in een zorginstelling 2011
10 3 p. 42-43
artikel
129 Vrije prijzen maken zorg niet duurder 2011
10 3 p. 32
artikel
130 VWS breidt project kleinschalig wonen uit 2011
10 3 p. 86
artikel
131 VWS gaat salaris zorgbestuurders vaststellen 2011
10 3 p. 89
artikel
132 Wat mij opvalt … Donk, R.N. van
2011
10 3 p. 1
artikel
133 Weer bezuiniging jeugdzorg limburg 2011
10 3 p. 80
artikel
134 Weinig bewijs voor nut zorg via internet 2011
10 3 p. 107
artikel
135 Weinig verschuivingen in top tien verstrekte geneesmiddelen 2011
10 3 p. 84-85
artikel
136 Werken in de zorg zwaar, maar geeft veel voldoening 2011
10 3 p. 92-93
artikel
137 Wet topsalarissen in strijd met wens kamer 2011
10 3 p. 90
artikel
138 Winst ziektekostencampagne is voor cz 2011
10 3 p. 54
artikel
139 Winter geeft obligatielening permanent karakter 2011
10 3 p. 48-49
artikel
140 Zanglessen geen AWBZ-zorg 2011
10 3 p. 41-42
artikel
141 ‘ZBC's moeten beter op de kaart komen bij verzekeraar’ 2011
10 3 p. 73
artikel
142 Ziekenhuis krijgt patiëntgegevens al voor aankomst ambulance 2011
10 3 p. 75-76
artikel
143 Ziekenhuis niet verplicht de zorgverzekeraar gegevens te leveren ten behoeve van het verhaal van schade 2011
10 3 p. 44
artikel
144 Zilveren kruis en agis zetten stappen in verhogen kwaliteit van zorg 2011
10 3 p. 99-100
artikel
145 Zn herstart project invoering dot 2011
10 3 p. 64
artikel
146 Zn: pgb-fraude is moeilijk te traceren 2011
10 3 p. 63-64
artikel
147 Zonmw krijgt acht miljoen voor terugdringen babysterfte 2011
10 3 p. 60-61
artikel
148 Zorggebruik laatste 30 jaar toegenomen 2011
10 3 p. 26-27
artikel
149 Zorgkantoren stoppen onterechte uitkering pgb's 2011
10 3 p. 62
artikel
150 ‘Zorgsector interessante markt voor vastgoedbeleggers’ 2011
10 3 p. 86
artikel
151 Zorgsector nog niet gewend aan NMA 2011
10 3 p. 36-37
artikel
152 Zorgvolume wordt zaak van verzekeraars 2011
10 3 p. 47
artikel
                             152 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland