Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             149 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 Aantal verloskundigen in de ziekenhuizen verdubbeld 2011
10 10 p. 60
artikel
2 Aanvullende verzekering beperkt concurrentie 2011
10 10 p. 40
artikel
3 Ambiance heeft invloed op medische diagnose 2011
10 10 p. 111
artikel
4 AMC en VUMC zoeken samen ZZP’ers 2011
10 10 p. 89
artikel
5 Antibioticastudie UMC Utrecht krijgt 24 miljoen 2011
10 10 p. 51-52
artikel
6 Atrium heeft financiering nieuwbouw rond 2011
10 10 p. 88
artikel
7 Banken draaien geldkraan dicht, ziekenhuizen in problemen 2011
10 10 p. 64
artikel
8 Basispremie IZZ boven de honderd euro 2011
10 10 p. 46
artikel
9 Basispremie stad Holland stijgt twee procent 2011
10 10 p. 46-47
artikel
10 Belemmeringen voor meer zorg in de buurt worden aangepakt 2011
10 10 p. 26
artikel
11 Benchmark ActiZ: aandacht voor patiënt schiet tekort 2011
10 10 p. 103-104
artikel
12 Benchmark: ziekenhuizen komen in rode cijfers 2011
10 10 p. 64-65
artikel
13 Benoemingen, aftredens e.d. 2011
10 10 p. 121-122
artikel
14 ‘Breng NZA onder bij NMA’ 2011
10 10 p. 27
artikel
15 Buurtzorg beste werkgever van Nederland 2011
10 10 p. 93
artikel
16 CBB-uitspraak zaait verwarring 2011
10 10 p. 57
artikel
17 CDA ijvert voor pgb bij mantelzorg 2011
10 10 p. 55
artikel
18 CDA-jeugd: eigen bijdrage zorg verder omhoog 2011
10 10 p. 37
artikel
19 CG-raad vindt criteria Wtcg nog steeds niet goed 2011
10 10 p. 75
artikel
20 ‘Chronisch zieken in de knel’ 2011
10 10 p. 36
artikel
21 Consumentenbond wil commissie medische missers 2011
10 10 p. 113
artikel
22 CVZ: veel jongeren onder wanbetalers 2011
10 10 p. 38
artikel
23 CZ beloont slimste game-idee met tweehonderdduizend euro 2011
10 10 p. 109-110
artikel
24 Dekkingsgraad zorg en welzijn is fors gedaald 2011
10 10 p. 93
artikel
25 Diversen 2011
10 10 p. 122
artikel
26 Diversen 2011
10 10 p. 123
artikel
27 Driekwart artsen maakt weleens misser 2011
10 10 p. 103
artikel
28 EU verscherpt informatie over geneesmiddelen 2011
10 10 p. 120
artikel
29 Farmabedrijf Novartis schrapt tweeduizend banen 2011
10 10 p. 82
artikel
30 Financiële banden artsen en farmacie openbaar 2011
10 10 p. 81
artikel
31 Flinke stijging zorglasten werknemers met hoge inkomens 2011
10 10 p. 44-45
artikel
32 Forcare krijgt kwart miljoen Europese subsidie 2011
10 10 p. 51
artikel
33 ‘Gamificatie verbetert gezondheid ouderen’ 2011
10 10 p. 108-109
artikel
34 Geldstromen in de AWBZ in kaart 2011
10 10 p. 132
artikel
35 Gemeenten krijgen er tweehonderdduizend zorgklanten bij 2011
10 10 p. 32
artikel
36 Geringe successen in rapport zorgwanbetalers 2011
10 10 p. 39
artikel
37 Groei aantal particuliere klinieken stagneert 2011
10 10 p. 70
artikel
38 Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen 2011
10 10 p. 36
artikel
39 IGZ moet WMO blijven controleren 2011
10 10 p. 30
artikel
40 Impuls voor regionaal arbeidsmarktbeleid en agressiebeleid in de zorg 2011
10 10 p. 90-91
artikel
41 Inspectie dringt aan op opstellen bekwaamheidsnormen cosmetische behandelingen 2011
10 10 p. 96-97
artikel
42 Inspectie wil normen voor ICT-gebruik 2011
10 10 p. 105-106
artikel
43 Instellingen zeggen zorgcontracten onterecht op 2011
10 10 p. 104
artikel
44 Investeerders op overnamejacht 2011
10 10 p. 29
artikel
45 ‘Jeugdzorg efficiënter, maar nieuwe wachtlijsten dreigen’ 2011
10 10 p. 80-81
artikel
46 Kabinet verplicht professionals met meldcode te werken bij huiselijk geweld en kindermishandeling 2011
10 10 p. 101-102
artikel
47 Kamer wil wet normering bezoldiging aanscherpen 2011
10 10 p. 90
artikel
48 Kiesbeter.nl: bijbetaling zorg blijft ondoorzichtig 2011
10 10 p. 95-96
artikel
49 Kleine zorgaanbieders buitenspel door maatregel PGB 2011
10 10 p. 55-56
artikel
50 KNMG wil maagzuurremmers in basispakket houden 2011
10 10 p. 42
artikel
51 ‘Kwaliteit lijdt onder beloningsmodel artsen’ 2011
10 10 p. 95
artikel
52 ‘Langere aanrijdtijd beperkt keuze zwangere vrouwen’ 2011
10 10 p. 61-62
artikel
53 Last onder dwangsom ter handhaving verplichting in verband met aanmerkelijke marktmacht (AMM) apotheker in Breskens 2011
10 10 p. 34-35
artikel
54 Lean thinking versnelt doorstroom op SEH 2011
10 10 p. 111-112
artikel
55 LHV: schippers overschat inkomen huisartsen 2011
10 10 p. 59
artikel
56 ‘Maak alle zorgpremies op 1 november bekend’ 2011
10 10 p. 46
artikel
57 Maatschappelijke stage verbetert reputatie GGZ 2011
10 10 p. 100-101
artikel
58 Mediq ziet winst fors dalen 2011
10 10 p. 82-83
artikel
59 Menzis beperkt premiestijging 2011
10 10 p. 47
artikel
60 Minister onderzoekt drempels zorgverzekeringsmarkt 2011
10 10 p. 38
artikel
61 MRI in eerste lijn bespaart dertig miljoen 2011
10 10 p. 71
artikel
62 Nationaal Kinderoncologisch Centrum komt in Utrecht 2011
10 10 p. 85
artikel
63 ‘Nederlander begrijpt zorgstelsel niet’ 2011
10 10 p. 26-27
artikel
64 Niet meer roken in gemeenschappelijke ruimtes van forensisch psychiatrische kliniek 2011
10 10 p. 116-117
artikel
65 Nieuwe CAO GGZ-personeel dichterbij 2011
10 10 p. 91-92
artikel
66 Nieuwe verzekering per maand opzegbaar 2011
10 10 p. 43-44
artikel
67 Nivel opnieuw ISO-gecertificeerd 2011
10 10 p. 99
artikel
68 NMA gaat ACM heten 2011
10 10 p. 85-86
artikel
69 ‘NMA moet soepeler optreden’ 2011
10 10 p. 30-31
artikel
70 NPCF juicht CQ-index toe 2011
10 10 p. 110
artikel
71 NVZ: geen rol voor overheid bij sluiten SEH’s 2011
10 10 p. 66-67
artikel
72 NVZ: privacy zet rem op informatie-uitwisseling 2011
10 10 p. 105
artikel
73 NVZ stopt cassatie tegen VWS 2011
10 10 p. 65
artikel
74 NZA biedt GGZ mogelijkheid voor afrekenen in DBC’s 2011
10 10 p. 56
artikel
75 NZA-circulaires 2011
10 10 p. 48-50
artikel
76 NZA stelt honorariumplafonds ziekenhuizen vast 2011
10 10 p. 31
artikel
77 Onderzoek naar farmaceutische industrie bij mexicaanse griep 2011
10 10 p. 81-82
artikel
78 Ontslaggolf bedreigt GGZ 2011
10 10 p. 75-76
artikel
79 Orthopeden boos over zorginkoop Menzis 2011
10 10 p. 62-63
artikel
80 ‘Ouderen en beperkten trekken naar woonservicegebieden’ 2011
10 10 p. 73-74
artikel
81 ‘Ouders hebben moeite met onderkennen verslaving kind’ 2011
10 10 p. 79-80
artikel
82 Overzicht van kamerstukken 2011
10 10 p. 124-130
artikel
83 Patiënt doet weinig met publieke informatie 2011
10 10 p. 70
artikel
84 ‘Patiënt wil digitale vooruitgang ziekenhuizen’ 2011
10 10 p. 107-108
artikel
85 PGGM stopt tien miljoen in fonds voor zorginnovaties 2011
10 10 p. 52
artikel
86 Pilot beoordeling ‘niet-WMO-plichtig onderzoek’ gestart 2011
10 10 p. 118
artikel
87 Premie Azivo bijna identiek aan moeder Menzis 2011
10 10 p. 47
artikel
88 Prijspeil receptgeneesmiddelen blijft dalen 2011
10 10 p. 83-84
artikel
89 Private investeerder steekt vijftig miljoen in zorg 2011
10 10 p. 37
artikel
90 Privéklinieken voeren normen plastisch chirurgen in 2011
10 10 p. 98
artikel
91 Problemen met vastgoed zorg worden acuut 2011
10 10 p. 86
artikel
92 Proef met contracteren zelfstandige ZZP’er 2011
10 10 p. 89-90
artikel
93 Professor Winter pleit voor medische supermarkt 2011
10 10 p. 63
artikel
94 Richtlijn zorgt voor betere communicatie tussen huisarts en tweedelijns GGZ 2011
10 10 p. 102
artikel
95 Ruim drie miljoen subsidie voor Maastricht UMC+ 2011
10 10 p. 52-53
artikel
96 Ruud Lapré: negentig procent bestuurders voldoet aan code 2011
10 10 p. 92
artikel
97 RVZ bepleit halvering aantal ziekenhuizen 2011
10 10 p. 66
artikel
98 Sanquin, Parkhuis en Rijndam willen gezondheidscentrum bouwen 2011
10 10 p. 88
artikel
99 Schaalvergroting drukt productiviteit ziekenhuis 2011
10 10 p. 67-68
artikel
100 Schippers belooft ‘gedifferentieerd’ kwaliteitsinstituut 2011
10 10 p. 94
artikel
101 Schippers betreurt onjuist informeren kamer 2011
10 10 p. 40
artikel
102 Schippers betwijfelt komst fusiegolf 2011
10 10 p. 28-29
artikel
103 Schippers: geen uitzondering eigen bijdrage voor dementerenden 2011
10 10 p. 39-40
artikel
104 Schippers haalt minder terug bij huisartsen 2011
10 10 p. 59-60
artikel
105 Schippers: in 2012 meldcode GGZ 2011
10 10 p. 99-100
artikel
106 Schippers onderzoekt zorgmijding GGZ 2011
10 10 p. 71
artikel
107 Schippers wil dat patiënt meedenkt over zorg 2011
10 10 p. 113-114
artikel
108 ‘Senioren zoeken zorgpolis op internet’ 2011
10 10 p. 44
artikel
109 SP ziet in zorgsparen Menzis/Aegon ‘ongewenste tweedeling’ 2011
10 10 p. 43
artikel
110 ‘Staatssecretaris schuift PGB-zorg af naar verzekeraars’ 2011
10 10 p. 54
artikel
111 Standaardmaat voor ziekenhuissterftecijfer moet beter 2011
10 10 p. 98-99
artikel
112 Steeds meer kleine V&V-organisaties in gevarenzone 2011
10 10 p. 74
artikel
113 Stijgende kosten drukken doktersbezoek 2011
10 10 p. 24
artikel
114 Sturende rol verzekeraars cruciaal om consument kostenbewust te maken 2011
10 10 p. 24-25
artikel
115 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten inkomensafhankelijk 2011
10 10 p. 74-75
artikel
116 Telemonitoring moet in 2012 een vlucht nemen 2011
10 10 p. 106-107
artikel
117 Terugkeer wijkzuster levert tientallen miljoenen op 2011
10 10 p. 77
artikel
118 Texel schrapt tweede ambulance 2011
10 10 p. 72
artikel
119 Thuiszorg Vérian vergroot marktaandeel 2011
10 10 p. 78
artikel
120 ‘Traditionele GGZ-instelling Delft onderspit’ 2011
10 10 p. 76-77
artikel
121 Trimbos-instituut in zwaar weer 2011
10 10 p. 78-79
artikel
122 Tweede kamer spreekt zich uit tegen zorgfusies 2011
10 10 p. 28
artikel
123 Twintig procent meer toestemming orgaan- en weefseldonatie 2011
10 10 p. 118-119
artikel
124 Uitsluiting van verkiesbaarheid van onbezoldigd medewerkers in cliëntenraad 2011
10 10 p. 114-115
artikel
125 UVIT krijgt nieuwe identiteit 2011
10 10 p. 87-88
artikel
126 Vaststelling van opbrengstverrekeningsbedragen is geen besluit in de zin van de AWB 2011
10 10 p. 33-34
artikel
127 Verloskundigen ongelijk verdeeld over Nederland 2011
10 10 p. 61
artikel
128 Verzekeraar mag streng kwaliteitsbeleid toepassen 2011
10 10 p. 97
artikel
129 Verzekeraars gebruiken kwaliteitsinformatie nauwelijks 2011
10 10 p. 41-42
artikel
130 VNG accepteert geoormerkt AWBZ-geld niet 2011
10 10 p. 58
artikel
131 Voorgenomen 2011
10 10 p. 123
artikel
132 Wat mij opvalt… Scheerder, R. L. J. M.
2011
10 10 p. 1
artikel
133 Winst Bayer overtreft verwachtingen 2011
10 10 p. 83
artikel
134 Winstuitkering ziekenhuizen: fiscale aspecten Manen, J. W. van
2011
10 10 p. 10-23
artikel
135 Ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten leven in twee werelden 2011
10 10 p. 100
artikel
136 Ziekenhuisbestuurders laten NVZD links liggen 2011
10 10 p. 86-87
artikel
137 Ziekenhuizen moeten kosten vooraf melden 2011
10 10 p. 68-69
artikel
138 Ziekenhuizen zien behalen accreditatie met vertrouwen tegemoet 2011
10 10 p. 69
artikel
139 Ziekenvervoer: aanspraak solovervoer 2011
10 10 p. 32
artikel
140 ZN keert zich tegen PGB-plannen 2011
10 10 p. 53
artikel
141 Zonmw in 2012 met 1,4 miljoen gekort 2011
10 10 p. 50-51
artikel
142 ‘Zorgbehoefte verpleeg- en verzorgingshuis groeit’ 2011
10 10 p. 72-73
artikel
143 Zorg kent relatief hoog ziekteverzuim 2011
10 10 p. 89
artikel
144 ‘Zorg moet zich richten op meer aandacht voor cliënt’ 2011
10 10 p. 94-95
artikel
145 Zorgpremie ozf Achmea 36 euro hoger 2011
10 10 p. 48
artikel
146 Zorgverzekeraar moet helderheid geven over nettopremie en type polis 2011
10 10 p. 40-41
artikel
147 ‘Zorgverzekeraars vergoeden logopedie niet’ 2011
10 10 p. 42-43
artikel
148 Zorgverzekering dertig euro duurder 2011
10 10 p. 41
artikel
149 Zware cannabis wordt harddrug 2011
10 10 p. 79
artikel
                             149 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland