Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             172 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 118 Aantal beroepsziekten in 2009 toegenomen 2011
10 1 p. 97
artikel
2 40 Aantal minima met zorgpolis geschat op 600.000 2011
10 1 p. 52
artikel
3 72 Achtduizend mensen wachten op PGB 2011
10 1 p. 68
artikel
4 13 AcitZ: Complianceprogramma mededinging goedgekeurd 2011
10 1 p. 37-38
artikel
5 128 Acute interne geneeskunde naar een hoger plan 2011
10 1 p. 104-105
artikel
6 27 Afwijzing bijzondere bijstand voor airconditioning niet zorgvuldig voorbereid 2011
10 1 p. 45
artikel
7 120 Algemene Rekenkamer hekelt ketenaanpak chronische zorg 2011
10 1 p. 98-99
artikel
8 87 Apothekers verkopen vaak nee 2011
10 1 p. 78-79
artikel
9 161 ‘Armoede door torenhoge zorgkosten’ 2011
10 1 p. 126
artikel
10 10 Artsen ontevreden over huidige zorgstelsel 2011
10 1 p. 35
artikel
11 146 AzM overschrijdt uitgaven aan ICT met 65 miljoen 2011
10 1 p. 116-117
artikel
12 163 Bankroet dreigt voor Duitse ziekenfondsen 2011
10 1 p. 126-127
artikel
13 49 Basispolis Zorg en Zekerheid tien procent duurder 2011
10 1 p. 56-57
artikel
14 50 Basispremie AnderZorg naar 91,25 euro 2011
10 1 p. 57
artikel
15 51 Basispremie Goudse 5,8 procent omhoog 2011
10 1 p. 57
artikel
16 52 Basispremie ook bij Zilveren Kruis fors hoger 2011
10 1 p. 57
artikel
17 53 Basispremie Salland acht procent omhoog 2011
10 1 p. 58
artikel
18 106 ‘Basistarief thuiszorg geen oplossing’ 2011
10 1 p. 90
artikel
19 169 Beklonken 2011
10 1 p. 132
artikel
20 82 Bekostiging zet verpleegkundig specialist klem 2011
10 1 p. 75
artikel
21 166 Benoemingen/aftredensers 2011
10 1 p. 129-130
artikel
22 23 Bevoegdheidsverdeling CIZ en Bureau Jeugdzorg bij de indicatiestelling van jeugdige 2011
10 1 p. 42-43
artikel
23 89 Bezwaren medisch specialisten tegen tariefkorting gezamenlijk behandeld 2011
10 1 p. 80
artikel
24 124 Branche wil checklist AMC in richtlijnen operaties 2011
10 1 p. 101
artikel
25 20 Carinova krijgt forse boete NMa 2011
10 1 p. 41
artikel
26 19 CDA wil NZa samenvoegen met andere toezichthouders 2011
10 1 p. 40
artikel
27 132 ‘Checklist kan sterfte rond operaties halveren’ 2011
10 1 p. 107
artikel
28 135 Chronisch zieke ziet steeds vaker de praktijkondersteuner in plaats van de huisarts 2011
10 1 p. 109-110
artikel
29 22 Cochleair implantaat bij tinnitus geen stand van de wetenschap en praktijk 2011
10 1 p. 42
artikel
30 46 Conclusies onderzoek prettig voor ONVZ 2011
10 1 p. 55
artikel
31 71 CVZ: Groei PGB zet onverminderd door 2011
10 1 p. 67-68
artikel
32 45 CZdirect volgens Verzekeringssite.nl ‘beste keus 2011’ 2011
10 1 p. 55
artikel
33 54 De Friesland laat eigen risico gespreid betalen 2011
10 1 p. 58
artikel
34 93 Dermatologen woedend over halvering inkomen 2011
10 1 p. 82
artikel
35 127 Diabeteszorg scoort onder de maat 2011
10 1 p. 103-104
artikel
36 167 Diversen 2011
10 1 p. 131
artikel
37 160 Donorweek levert 60.000 registraties op 2011
10 1 p. 125
artikel
38 112 Doorstart CBO binnen TNO 2011
10 1 p. 94
artikel
39 114 Eindelijk cao-onderhandelingsakkoord VVT 2011
10 1 p. 95
artikel
40 172 Excelleren in de zorg 2011
10 1 p. 142
artikel
41 109 Farmaceut Roche schrapt 4.800 banen 2011
10 1 p. 92
artikel
42 55 Forse premiestijging bij Agis 2011
10 1 p. 58
artikel
43 41 Gat in verzekeringspot groeit naar 3,5 miljard euro 2011
10 1 p. 53
artikel
44 94 Gerechtshof: VWS mag ziekenhuizen korten 2011
10 1 p. 83
artikel
45 25 Gezonde volwassen huisgenoot moet huishoudelijke taken overnemen; geen sprake van dreigende overbelasting 2011
10 1 p. 43-44
artikel
46 30 GGD: Snijden in preventie kost miljoenen 2011
10 1 p. 47
artikel
47 100 Ggz-therapeuten teleurgesteld in NZa 2011
10 1 p. 86-87
artikel
48 105 Ggz wil niet vanuit de AWBZ gefinancierd worden 2011
10 1 p. 89-90
artikel
49 34 Gros Nederlanders tast in duister over dekking zorgverzekering 2011
10 1 p. 49-50
artikel
50 136 Grote verschillen administratieve lastendruk in zorginstellingen 2011
10 1 p. 110
artikel
51 148 Herregistratie verpleegkundige praktijkopleider 2011
10 1 p. 117
artikel
52 6 Hoge omzetgroei en meer winst bij zorginstellingen 2011
10 1 p. 32
artikel
53 62 Huisartsenpost mag uurtarief extra personeel verhogen 2011
10 1 p. 63
artikel
54 121 IGZ: Huisartsenposten moeten alerter worden op kindermishandeling 2011
10 1 p. 99-100
artikel
55 115 Inkomen zorgbestuurders niet aan banden gelegd 2011
10 1 p. 95-96
artikel
56 142 Instellingen moeten zelf bureaucratie terugdringen 2011
10 1 p. 114-115
artikel
57 69 ISAO steunt negen nieuwe wetenschappelijke onderzoeken 2011
10 1 p. 66-67
artikel
58 11 Kabinet maakt ‘valse start’ met fusieverbod 2011
10 1 p. 36
artikel
59 101 Kabinetsmaatregelen treffen gehandicapten hard 2011
10 1 p. 87
artikel
60 73 Kamer zoekt uitweg zorgbegroting 2011
10 1 p. 69
artikel
61 152 Kennis over veilige zorg nu niet goed in praktijk gebracht 2011
10 1 p. 120
artikel
62 79 Klink kritisch over invoering DOT 2011
10 1 p. 73-74
artikel
63 153 Kloof tussen rijk en zorg belemmert innovatie 2011
10 1 p. 120-121
artikel
64 86 KNMP: Laat patiënt minder vaak van merk medicijn wisselen 2011
10 1 p. 78
artikel
65 110 KNMP roept op tot grote oplettendheid internetmedicijnen 2011
10 1 p. 93
artikel
66 85 KNMP wil met VWS nieuw vergoedingensysteem invoeren 2011
10 1 p. 77-78
artikel
67 74 Korting op PGB gaat door 2011
10 1 p. 69-70
artikel
68 90 Kortingspercentage specialisten licht omlaag 2011
10 1 p. 81
artikel
69 158 Kremer: Ivf-maatregel bespaart niet 2011
10 1 p. 123-124
artikel
70 131 Kwaliteit zelfstandige klinieken verder omhoog 2011
10 1 p. 106
artikel
71 5 Kwart nederlanders komt in financiële problemen door stijging zorgpremie 2011
10 1 p. 31-32
artikel
72 70 Laagste percentage Vidi-toekenningen ooit 2011
10 1 p. 67
artikel
73 140 Langdurige zorg druk bezig met terugdringen vrijheidsbeperking 2011
10 1 p. 113
artikel
74 144 Leveranciers mijden aanbesteding EPD in ggz 2011
10 1 p. 115-116
artikel
75 129 Loslaten numerus fixus niet haalbaar 2011
10 1 p. 105
artikel
76 26 Medische contra-indicatie voor verblijf in verpleeghuis op grond van het oordeel van de ingeschakelde deskundige 2011
10 1 p. 44
artikel
77 154 ‘Meer EHBO-kennis levert ziekenhuizen miljoenen op’ 2011
10 1 p. 121
artikel
78 92 ‘Meer macht bestuur perverteert systeem’ 2011
10 1 p. 81
artikel
79 126 Meetinstrument voor kwaliteit revalidatiezorg 2011
10 1 p. 102-103
artikel
80 78 Menzis vordert miljoenen van PGB-houders terug 2011
10 1 p. 72-73
artikel
81 21 Minder nieuwe indicaties voor de AWBZ 2011
10 1 p. 41
artikel
82 165 Minister schuift ‘lobbydebat’ door 2011
10 1 p. 128
artikel
83 28 Nederlander ontevreden over verdeling zorgbudget 2011
10 1 p. 46
artikel
84 7 Nederlandse burger positief over gezondheidszorg 2011
10 1 p. 32-33
artikel
85 155 Nefemed: Innovatie zorg verloopt moeizaam 2011
10 1 p. 121-122
artikel
86 91 Nieuwe Orde-voorzitter wil inkomen specialist tot drie ton 2011
10 1 p. 81
artikel
87 103 Nieuwe wet keert zieken onnodig miljoenen uit 2011
10 1 p. 88-89
artikel
88 137 Nivel levert spiegelinformatie voor huisartsen 2011
10 1 p. 111
artikel
89 111 NIVRA voorziet afboekingsramp voor zorginstellingen 2011
10 1 p. 93-94
artikel
90 16 NMa laakt ‘voorbarige berichten’ rond verticale fusie 2011
10 1 p. 39
artikel
91 68 Nog meer VENI’s voor onderzoekers UMC St Radboud 2011
10 1 p. 66
artikel
92 35 Nog steeds onduidelijkheid over bijbetalen voor zorg 2011
10 1 p. 50
artikel
93 108 Novartis schrapt 1.400 banen 2011
10 1 p. 92
artikel
94 138 NPCF roept artsen op om patiënt serieus te nemen 2011
10 1 p. 111-112
artikel
95 60 NZa-circulaires 2011
10 1 p. 60-62
artikel
96 63 NZa continueert tarief verloskunde achterstandswijken 2011
10 1 p. 64
artikel
97 149 NZa en IGZ dwingen vijftien tandartsen om te stoppen met titelmisbruik 2011
10 1 p. 118
artikel
98 14 NZa publiceert handreiking goed contracteren in eerste lijn 2011
10 1 p. 38
artikel
99 15 NZa staat weigering zorginkoop door verzekeraars toe 2011
10 1 p. 38-39
artikel
100 61 NZa stelt tarieven ziekenhuiszorg 2011 vast 2011
10 1 p. 62-63
artikel
101 24 Omvang geïndiceerde ondersteunende begeleiding onvoldoende gemotiveerd 2011
10 1 p. 43
artikel
102 66 Onderzoekers bezorgd na wegvallen subsidie 2011
10 1 p. 65
artikel
103 156 Onderzoek van het Nivel beoordeeld als zeer goed tot excellent 2011
10 1 p. 122
artikel
104 3 Ontwikkelingen in de AO/IC bij ziekenhuizen en de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit als toezichthouder Donker, M.A.
2011
10 1 p. 21-24
artikel
105 80 Oplossing DBC-systeem ggz vergt meer tijd 2011
10 1 p. 74
artikel
106 170 Overzicht van kamerstukken 2011
10 1 p. 133-140
artikel
107 139 Patiënten vinden ziekenhuisarts deskundig 2011
10 1 p. 112
artikel
108 134 Patiënt ontbreekt in aanpak medische fouten 2011
10 1 p. 108-109
artikel
109 113 Pensioenfonds zorg: Vier maanden langer werken voor hetzelfde pensioen 2011
10 1 p. 94-95
artikel
110 97 Personeelsbeleid van ziekenhuizen kan beter 2011
10 1 p. 85
artikel
111 36 ‘Poliswaarden zorgverzekeraars slecht leesbaar’ 2011
10 1 p. 51
artikel
112 133 Potentieel vermijdbare schade bij ziekenhuispatiënten nog niet gedaald 2011
10 1 p. 107-108
artikel
113 88 Preferentiebeleid zorgverzekeraars oorzaak leveringsproblemen geneesmiddelen 2011
10 1 p. 79-80
artikel
114 42 41 procent stijging zorgverzekering leidt tot 7,9 procent overstappers 2011
10 1 p. 53-54
artikel
115 9 PvdA wil beloningen zorgbestuurders aanpakken 2011
10 1 p. 35
artikel
116 12 PVV achter marktwerking 2011
10 1 p. 36-37
artikel
117 122 Recalls van geneesmiddelen komen vaker voor 2011
10 1 p. 100
artikel
118 150 Rechter: CZ mag eigen normen borstkankerzorg hanteren 2011
10 1 p. 118-119
artikel
119 159 Resultaten NPCF-meldactie: Medische fouten door slechte communicatie 2011
10 1 p. 124
artikel
120 31 Rollator blijft in basispakket 2011
10 1 p. 48
artikel
121 18 Scherper toezicht materiële controle verzekeraars 2011
10 1 p. 40
artikel
122 64 Speciaal tarief voor SEH-verpleegkundige 2011
10 1 p. 64
artikel
123 107 Spreiding activiteiten farmabedrijven cruciaal 2011
10 1 p. 91-92
artikel
124 39 SP-vragen over snijden in zorgpolis bijstandtrekkers 2011
10 1 p. 52
artikel
125 104 Staatssecretaris onderzoekt dagbesteding 2011
10 1 p. 89
artikel
126 76 Staatssecretaris VWS: Vanaf 1 januari weer PGB mogelijk 2011
10 1 p. 71-72
artikel
127 130 Stagefonds voor zorg blijft op aandringen GroenLinks intact 2011
10 1 p. 105-106
artikel
128 102 Stel patiënt centraal in zorg voor chronisch zieken 2011
10 1 p. 88
artikel
129 56 Stijging zorgpremie Delta Lloyd en Ohra onder tien procent 2011
10 1 p. 59
artikel
130 32 Terugkeer rollator leidt niet tot hogere zorgpremie 2011
10 1 p. 48
artikel
131 4 Transities in de zorgsector: lessons learned Vrijhoeven, M.
2011
10 1 p. 25-30
artikel
132 67 Twee miljoen voor innovatieve kankerbehandeling 2011
10 1 p. 65-66
artikel
133 98 UMCG wacht bezuiniging van 25 miljoen euro 2011
10 1 p. 85-86
artikel
134 57 Univé stelt basispremie Zekur vast op 88,88 euro 2011
10 1 p. 59
artikel
135 117 Vacatureaanbod in de gezondheidszorg neemt toe 2011
10 1 p. 96-97
artikel
136 48 Van Boxtel: Zorgpremie naar loon 2011
10 1 p. 56
artikel
137 116 Veel werknemers in zorg minder tevreden 2011
10 1 p. 96
artikel
138 157 Veldhuijzen van Zanten werkt aan beginselenwet care 2011
10 1 p. 123
artikel
139 84 Vergoeding voor praktijkkosten huisartsen te laag 2011
10 1 p. 77
artikel
140 44 Vergoeding zorg buiten europa staat onder druk 2011
10 1 p. 54-55
artikel
141 119 Vermijdbare sterfte en schade in ziekenhuizen moeten verder omlaag 2011
10 1 p. 98
artikel
142 164 Versoepeling rookverbod kleine cafés 2011
10 1 p. 128
artikel
143 43 Verzekerden verlangen terug naar ziekenfonds 2011
10 1 p. 54
artikel
144 38 ‘Verzekeringsparadox geldt ook voor zorgmarkt’ 2011
10 1 p. 51-52
artikel
145 96 Vierhout: Faillissement van twintig ziekenhuizen dreigt 2011
10 1 p. 84
artikel
146 147 Vijfhonderd miljoen mobiele e-healthgebruikers in 2015 2011
10 1 p. 117
artikel
147 168 Voorgenomen 2011
10 1 p. 132
artikel
148 81 Vrijgevestigde ggz kan gebruikmaken van bevoorschotting 2011
10 1 p. 75
artikel
149 75 VS zet het mes in het PGB 2011
10 1 p. 70-71
artikel
150 29 VWS huurt voor 55 miljoen euro externen in 2011
10 1 p. 47
artikel
151 143 VWS: Vijfduizend aanvragen voor aansluiting op LSP 2011
10 1 p. 115
artikel
152 141 VWS wil kijken naar eenduidig verantwoordingsdocument 2011
10 1 p. 113-114
artikel
153 1 Wat mij opvalt … Ikkink, Gelle Klein
2011
10 1 p. 1
artikel
154 37 ‘Weinig mensen wisselen van zorgverzekeraar’ 2011
10 1 p. 51
artikel
155 162 Wereldwijd 64 miljard euro aan zorg-ICT uitgegeven 2011
10 1 p. 126
artikel
156 47 Werkgevers willen compensatie zorgkosten 2011
10 1 p. 56
artikel
157 8 Werknemers zorg vrezen forse kwaliteitsafname door bezuinigingen 2011
10 1 p. 33-34
artikel
158 83 Wmo-wet Kant hangt aan een zijden draadje 2011
10 1 p. 76
artikel
159 65 Zelfstandige klinieken dupe van uitstel tarieven 2011
10 1 p. 64-65
artikel
160 17 Ziekenhuizen doen toezegging aan NMa 2011
10 1 p. 39-40
artikel
161 95 Ziekenhuizen vrezen budgetkorting 2011
10 1 p. 83-84
artikel
162 99 ZKN luidt noodklok voor zelfstandige klinieken 2011
10 1 p. 86
artikel
163 33 ZN: Rollator in basispakket kost zorgverzekeraars 15 miljoen euro 2011
10 1 p. 49
artikel
164 77 ZN vindt huidige PGB-regeling ‘onhoudbaar’ 2011
10 1 p. 72
artikel
165 125 ZonMw-programma KKCZ levert richtlijn voor Parkinson op 2011
10 1 p. 102
artikel
166 2 Zorgaanbieders in financiële problemen Veersma, M.W.S.
2011
10 1 p. 10-20
artikel
167 145 Zorg op afstand heeft groot omzetpotentieel 2011
10 1 p. 116
artikel
168 58 Zorgpremie FBTO naar 95 euro 2011
10 1 p. 59-60
artikel
169 59 Zorgpremie VGZ onder landelijk verwachte stijging 2011
10 1 p. 60
artikel
170 123 Zorg rond operatie borstkanker verantwoord 2011
10 1 p. 100-101
artikel
171 151 Zorgverzekeraars gaan kwaliteitsbeleid artsen volgen 2011
10 1 p. 119
artikel
172 171 Zorgvisie Bouwcongres: Financiering Zorgvastgoed 2011
10 1 p. 141
artikel
                             172 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland