Digital Library
Close Browse articles from a journal
 
<< previous    next >>
     Journal description
       All volumes of the corresponding journal
         All issues of the corresponding volume
           All articles of the corresponding issues
                                       Details for article 3 of 7 found articles
 
 
  High energy and high brightness laser compton backscattering gamma-ray source at IHEP
 
 
Title: High energy and high brightness laser compton backscattering gamma-ray source at IHEP
Author: An, Guang-Peng
Chi, Yun-Long
Dang, Yong-Le
Fu, Guang-Yong
Guo, Bing
Huang, Yong-Sheng
He, Chuang-Ye
Kong, Xiang-Cheng
Lan, Xiao-Fei
Li, Jia-Cai
Liu, Fu-Long
Shi, Jin-Shui
Sun, Xian-Jing
Wang, Yi
Wang, Jian-Li
Wang, Lin
Wei, Yuan-Yuan
Wu, Gang
Xu, Guang-Lei
Xi, Xiao-Feng
Yang, Guo-Jun
Zhang, Chun-Lei
Zhang, Zhuo
Zheng, Zhi-Peng
Zhang, Xiao-Ding
Zhang, Shao-Ping
Appeared in: Matter and radiation at extremes
Paging: Volume 3 () nr. 4 pages 219-226
Year: 2018
Contents:
Publisher: Science and Technology Information Center, China Academy of Engineering Physics
Source file: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details for article 3 of 7 found articles
 
<< previous    next >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands