Digital Library
Close Browse articles from a journal
 
<< previous    next >>
     Journal description
       All volumes of the corresponding journal
         All issues of the corresponding volume
           All articles of the corresponding issues
                                       Details for article 12 of 18 found articles
 
 
  MR imaging of hemorrhage associated with acute pancreatitis
 
 
Title: MR imaging of hemorrhage associated with acute pancreatitis
Author: Tang, Meng Yue
Chen, Tian Wu
Bollen, Thomas L.
Wang, Yi Xiang
Xue, Hua Dan
Jin, Zheng Yu
Huang, Xiao Hua
Xiao, Bo
Li, Xing Hui
Ji, Yi Fan
Zhang, Xiao Ming
Appeared in: Pancreatology
Paging: Volume 18 (2018) nr. 4 pages 363-369
Year: 2018
Contents:
Publisher: IAP and EPC
Source file: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details for article 12 of 18 found articles
 
<< previous    next >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands