Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             32 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 5 De betrouwbaarheid van de EMGsignalen van de bekkenbodemspieren, gemeten bij gezonde vrijwilligers met de Multiple Array Probe Leiden (MAPLe) Voorham-Zalm, P.J. van der
2011
1 7 p. 152
artikel
2 25 De follow-up na chirurgische behandeling van het gelokaliseerde niercelcarcinoom: een vragenlijst onder Nederlandse urologen Kroeze, S. G. C.
2011
1 7 p. 164-165
artikel
3 9 De kans op een positieve prostaatbiopsie: een prospectieve validatie van een risicowijzer in een klinisch cohort Vugt, H. van
2011
1 7 p. 154
artikel
4 16 De MiniArc® sling tegen stressincontinentie bij vrouwen: klinische resultaten na 1 jaar follow-up Hogewoning, C.R.C.
2011
1 7 p. 159
artikel
5 3 De somatische en autonome innervatie van de clitoris, een voorstudie naar seksuele disfunctie na minimaalinvasieve slings Bekker, M. D.
2011
1 7 p. 151
artikel
6 Editorial Mulders, Peter
2011
1 7 p. 149
artikel
7 31 Eerste resultaten van de robotcystectomie met het intracorporeel aanleggen van het urostoma volgens Bricker Hendricksen, K.
2011
1 7 p. 168
artikel
8 21 Ervaringen met extracorporale schokgolflithotripsie bij kinderen Wijnen, C. F.
2011
1 7 p. 161-162
artikel
9 13 Farmacokinetiek en toxiciteit van TMX-101 en TMX-202 na intravesicale en intraveneuze toediening. Een preklinische studie bij ratten Falke, J.
2011
1 7 p. 157
artikel
10 22 Gecombineerde radio- en fluorescentiegeleide schildwachtklierbiopsie bij patiënten met een peniscarcinoom ter vervanging van patentblauw? Brouwer, O. R.
2011
1 7 p. 162
artikel
11 23 Green Light laser TURP; analyse na 2 jaar vaporiseren Roelink, J. H.
2011
1 7 p. 162-163
artikel
12 14 Het gebruik van sublinguale mucosa grafts bij open urethrareconstructies Taubert, E. W. J.
2011
1 7 p. 157-158
artikel
13 8 High dose rate brachytherapie (HDR-BT) gevolgd door external beam radiotherapy (EBRT) voor niet-hormonaal voorbehandelde patiënten met laag en intermediair stadium prostaatkanker. Ervaring van 7 jaar behandeling Aluwini, S.
2011
1 7 p. 153-154
artikel
14 6 Identificatie van nieuwe prostaatkankermarkers door het analyseren van exosomen Duijvesz, D.
2011
1 7 p. 152-153
artikel
15 27 Impact van body-mass index (BMI) op operatief verloop, oncologische/ functionele resultaten en complicaties bij robotgeassisteerde laparoscopische radicale prostatectomie (RALP) Rambaran, S. S.
2011
1 7 p. 165-166
artikel
16 2 Incomplete cryo- of radiofrequente ablatie van een niertumor stimuleert de groei van achterblijvende tumorcellen: studie in een muismodel Kroeze, S. G. C.
2011
1 7 p. 150-151
artikel
17 29 Intra- en postoperatieve complicaties bij patiënten die robot-prostatectomy (RALP) ondergaan. Een analyse van 2000 opeenvolgende gevallen Habibzada, J.
2011
1 7 p. 166-167
artikel
18 11 Is de locatie van intraprostatische tracertoediening van invloed op het lymfedrainagepatroon? Analyse met behulp van een hybride tracer Brouwer, O. R.
2011
1 7 p. 155-156
artikel
19 26 Multidisciplinaire oncologiebespreking: de toegevoegde waarde Loopik, S. J. van
2011
1 7 p. 165
artikel
20 24 Niertumordifferentiatie door middel van optical coherence tomography: een prospectieve in-vivostudie bij mensen Barwari, K.
2011
1 7 p. 163-164
artikel
21 30 Open versus laparoscopische radicale cystectomie in een perifeer ziekenhuis Aarle, S. van
2011
1 7 p. 167
artikel
22 28 Partiële nefrectomie: Is er een voordeel van de ‘barbed suture’ in de perioperatieve periode. Een ‘matched case control comparison’ Zondervan, P. J.
2011
1 7 p. 166
artikel
23 10 Prospectieve multicenter-evaluatie van PCA3 + TMPRSS2-ERG als diagnostisch en prognostisch markerpanel voor prostaatkanker Leyten, G. H. J. M.
2011
1 7 p. 155
artikel
24 15 Quantitative near-infrared spectroscopy voor de non-invasieve diagnose voor bladder outlet obstruction bij mannen met LUTS Farag, F.
2011
1 7 p. 158
artikel
25 4 Radiofrequente ablatie gecombineerd met interleukine-2 induceert een antitumorrespons tegen het niercelcarcinoom Kroeze, S. G. C.
2011
1 7 p. 151-152
artikel
26 12 Resultaten na behandeling met BCG gevolgd door een tweede TURB van hooggradig Ta-T1-blaascarcinoom in het Atrium Medisch Centrum te Heerlen Steenbruggen, J.
2011
1 7 p. 156
artikel
27 19 Resultaten van vierenhalf jaar epididymale spermatozoa-aspiratie Doornweerd, B. H. J.
2011
1 7 p. 160-161
artikel
28 20 Sacrale plexus in beeld gebracht door diffusie tensor MRI en tractografie Jansonius, A.
2011
1 7 p. 161
artikel
29 7 Serumtestosteron speelt een substantiële rol in de groei en progressie van castratieresistent prostaatcarcinoom Sluis, T.M. van der
2011
1 7 p. 153
artikel
30 1 Standaard lymfeklierdissectie bij blaascarcinoom: significante verschillen in het aantal gerapporteerde lymfeklieren Mertens, L. S.
2011
1 7 p. 150
artikel
31 18 Urineflowcytometrie als primaire screening voor het uitsluiten van urineweginfecties Boonen, K. J. M.
2011
1 7 p. 160
artikel
32 17 Verbeterde klinische en urodynamische parameters en levenskwaliteit bij patiënten met urine-incontinentie door neurogen detrusoroveractiviteit na behandeling met onabotulinumtoxine A Blok, B.
2011
1 7 p. 159-160
artikel
                             32 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland