Digital Library
Close Browse articles from a journal
 
   next >>
     Journal description
       All volumes of the corresponding journal
         All issues of the corresponding volume
           All articles of the corresponding issues
                                       Details for article 1 of 13 found articles
 
 
  A Rare Allele of GS2 Enhances Grain Size and Grain Yield in Rice
 
 
Title: A Rare Allele of GS2 Enhances Grain Size and Grain Yield in Rice
Author: Hu, Jiang
Wang, Yuexing
Fang, Yunxia
Zeng, Longjun
Xu, Jie
Yu, Haiping
Shi, Zhenyuan
Pan, Jiangjie
Zhang, Dong
Kang, Shujing
Zhu, Li
Dong, Guojun
Guo, Longbiao
Zeng, Dali
Zhang, Guangheng
Xie, Lihong
Xiong, Guosheng
Li, Jiayang
Qian, Qian
Appeared in: Molecular plant
Paging: Volume 8 (2015) nr. 10 pages 11 p.
Year: 2015
Contents:
Publisher: The Author
Source file: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details for article 1 of 13 found articles
 
   next >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands