Digital Library
Close Browse articles from a journal
 
<< previous   
     Journal description
       All volumes of the corresponding journal
         All issues of the corresponding volume
           All articles of the corresponding issues
                                       Details for article 17 of 17 found articles
 
 
  Wild-type IDH2 contributes to Epstein–Barr virus-dependent metabolic alterations and tumorigenesis
 
 
Title: Wild-type IDH2 contributes to Epstein–Barr virus-dependent metabolic alterations and tumorigenesis
Author: Shi, Feng
He, Ya
Li, Jiangjiang
Tang, Min
Li, Yueshuo
Xie, Longlong
Zhao, Lin
Hu, Jianmin
Luo, Xiangjian
Zhou, Min
Liu, Na
Fan, Jia
Zhou, Jian
Gao, Qiang
Qiu, ShuangJian
Wu, Weizhong
Zhang, Xin
Jia, Weihua
Bode, Ann M.
Cao, Ya
Appeared in: Molecular metabolism
Paging: Volume 36 () nr. C pages p.
Year: 2020
Contents:
Publisher: Published by Elsevier B.V.
Source file: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details for article 17 of 17 found articles
 
<< previous   
 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands